Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής

Τι είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική

Sep 23, 2013 | Posted by in Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Τι είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική
energy-healing

Μας βοηθάει στο να είμαστε συντονισμένοι, ενεργοποιημένοι και εναρμονισμένοι με το αγαθό το ωραίο και το αληθινό που βρίσκεται μέσα μας και………