Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής

Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος

Sep 7, 2020 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος
Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια θεραπευτική μέθοδος που μας φέρνει σε πιο στενή επαφή με τον πυρήνα της ύπαρξής μας – την ψυχή – τον θεραπευτή μέσα μας, προσεγγίζοντας έτσι ένα βαθύτερο κομμάτι μας. Είναι μια θεραπευτική τεχνική που λειτουργεί με σαφές και επιστημονικό πλαίσιο, πρωτόκολλο , κανόνες και συμπαντικούς νόμους.

Α Κύκλος (2020)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 10.30- 17.30

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
&

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 10.30- 16.30

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10.30-16.30

Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος

Nov 18, 2019 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος
22

Α Κύκλος (2019)

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 10.30- 17.30

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 10.30- 17.30

&

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 10.30- 16.30

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 10.30-16.30

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 4, 2019 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
Meditation

Α Κύκλος (2019)

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
&
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 10.30- 16.30
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 10.30-16.30

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 2, 2018 | Posted by in Νέα, Σεμινάρια, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
22

Α Κύκλος (2018)
Σάββατο 13 Οκτώβρη 10.30- 17.30
Κυριακή 14 Οκτώβρη 10.30- 17.30

&
Σάββατο 20 Οκτώβρη 10.30- 16.30
Κυριακή 21 Οκτώβρη 10.30-16.30

Τι είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική

Sep 23, 2013 | Posted by in Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Τι είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική
energy-healing

Μας βοηθάει στο να είμαστε συντονισμένοι, ενεργοποιημένοι και εναρμονισμένοι με το αγαθό το ωραίο και το αληθινό που βρίσκεται μέσα μας και………