Νομοι & Κανονες

Τι είναι Νόμος και Κανόνας

Sep 24, 2013 | Posted by in Νομοι & Κανονες | Comments Off on Τι είναι Νόμος και Κανόνας

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός Νόμου, μιας διαταγής και ενός Κανόνα. Οι Νόμοι του Σύμπαντος είναι απλώς οι τρόποι εκφράσεως, οι παρορμήσεις της ζωής και το τρόπος υπάρξεως ή δράσεως του Ενός εν τω οποίω ζώμεν και κινούμεθα και έχουμε την ύπαρξη μας. Σε τελική ανάλυση δεν είναι δυνατόν να διαφύγουμε απ΄ αυτούς τους νόμουςRead more …

ΝΟΜΟΣ 1ος

Sep 23, 2013 | Posted by in Νομοι & Κανονες | Comments Off on ΝΟΜΟΣ 1ος

  Κάθε ασθένεια είναι αποτέλεσμα αναστολής της ζωής της ψυχής, και τούτο αληθεύει για όλες τις μορφές σ’ όλα τα βασίλεια. Η τέχνη του θεραπευτή συνίσταται στην απελευθέρωση της ψυχής, έτσι ώστε η ζωή της να μπορεί να ρέει μέσον του αθροίσματος των οργανισμών, που συνιστούν κάθε ιδιαίτερη μορφή. Ο Νόμος αυτός υποδεικνύει ότι, ανRead more …