ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ!

f7c42e40cf9f2a6f2d562a00f8330c59

1555579_397617613718364_1724712957_n

“Ξεκινήστε οι ίδιοι ατομική ψυχοθεραπεία

Στο μυαλό μου το σημαντικότερο κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα είναι η προσωπική ψυχοθεραπεία του θεραπευτή. Ερώτηση: Ποιό είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο του θεραπευτή;
Απάντηση (που δίνεται σωστή από όλους): Ο ίδιος ο εαυτός του.
Στο κείμενο αυτό θα εξετάσω από πολλές οπτικές γωνίες με ποιά λογική και με ποιές τεχνικές μπορεί ο θεραπευτής να χρησιμοποιήσει τον εαυτό του.
Θα ξεκινήσω δηλώνοντας απλώς ότι οι θεραπευτές πρέπει να δείξουν το δρόμο στους θεραπευόμενους λειτουργώντας οι ίδιοι σαν πρότυπα. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι ν’αποκτήσουμε βαθιά οικειότητα με τον θεραπευόμενο μας, μια διαδικασία που απαιτεί να είμαστε ικανοί να εκμεταλλευτούμε αυτό που αποτελεί την καλύτερη πηγή αξιόπιστων πληροφοριών για τον θεραπευόμενο- τα ίδια μας τα συναισθήματα.
Οι θεραπευτές πρέπει να γνωρίζουν καλά τη δική τους σκοτεινή πλευρά και να μπορούν να κατανοούν συναισθηματικά όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και παρορμήσεις. Μια προσωπική εμπειρία ατομικής ψυχοθεραπείας επιτρέπει σε όποιον σπουδάζει την ψυχοθεραπεία να βιώσει πολλές πλευρές της θεραπευτικής διαδικασίας από τη θέση του θεραπευόμενου: την τάση να εξιδανικεύεις τον θεραπευτή, τη δύναμη που του αποδίδεις, τη λαχτάρα για εξάρτηση, την ευγνωμοσύνη προς ένα πολύ καλό ακροατή που νοιάζεται για σένα.
Οι νέοι θεραπευτές πρέπει να επεξεργαστούν τα δικά τους νευρωτικά ζητήματα. Πρέπει να μάθουν να παίρνουν ανατροφοδότηση, ν’ανακαλύπτουν τα τυφλά τους σημεία και να βλέπουν τον εαυτό τους όπως τον βλέπουν οι άλλοι. Πρέπει να αξιολογήσουν την επίδραση που έχουν οι ίδιοι στους άλλους και να μάθουν πώς να δίνουν ανατροφοδότηση με ακρίβεια.
Τέλος, επειδή η ψυχοθεραπεία είναι ένα ψυχολογικά απαιτητικό εγχείρημα, οι θεραπευτές πρέπει να αναπτύξουν την επίγνωση και την εσωτερική δύναμη που χρειάζονται για να χειριστούν τους πολλούς επαγγελματικούς κινδύνους που συναρτώνται μ’αυτήν….
…Η εξερεύνηση του εαυτού είναι μια διαδικασία ζωής και συστήνω η θεραπεία να παρατείνεται και να εμβαθύνει όσο περισσότερο γίνεται- και ο θεραπευτής να μπαίνει σε ψυχοθεραπεία σε πολλές διαφορετικές φάσεις της ζωής του….”

~Irvin D.Yalom, Το δώρο της ψυχοθεραπείας