Τι είναι η ψυχή? Μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό της?

lotus_flower_sparkle
Στη διάρκεια των αιώνων η ψυχή υπήρξε αντικείμενο συζήτησης, επιχειρηματολογίας και προσπαθειών ορισμού. Προκάλεσε και προκαλεί το έντονο διανοητικό ενδιαφέρον όλων των εποχών και αποτελεί το εξέχον θέμα όλων των θρησκειών και των φιλοσοφιών. Από αυτό και μόνο μπορούμε ίσως να συμπεράνουμε ότι πιθανόν η ψυχή να αποτελεί ένα γεγονός της φύσης, γιατί οι μαρτυρίες χιλιετηρίδων πρέπει να έχουν μια πραγματική βάση. Αφού εξαλείψουμε όλα τα συμπεράσματα που βασίζονται σε οράματα κι εμπειρίες υστερικών, νευρωτικών και παθολογικών περιπτώσεων, παραμένει ένα υπόλοιπο μαρτυρίας και μια επαγωγική δομή που προέρχεται από λογικούς και ευυπόληπτους στοχαστές, φιλοσόφους και επιστήμονες, η οποία απορρίπτει την άρνηση κι εγγυάται την αναγνώριση από μέρους της ανθρωπότητας.

Α. Η ψυχή μπορεί να περιγραφεί σαν ο Υιός του Πατρός και της Μητρός (Πνεύμα – Ύλη) και είναι κατά συνέπεια η ενσωματωμένη ζωή του Θεού, που έρχεται σε ενσάρκωση με σκοπό να αποκαλύψει την ιδιότητα της φύσεως του Θεού, που είναι ουσιαστική αγάπη. Η ζωή αυτή, παίρνοντας μορφή, γαλουχεί την ιδιότητα της αγάπης μέσα σε όλες τις μορφές και τελικά αποκαλύπτει το σκοπό όλης της δημιουργίας. Αυτός είναι ο απλούστερος ορισμός επειδή είναι ντυμένος στη γλώσσα του συμβολισμού, συνδέοντας έτσι την αλήθεια όπως τη συναντούμε σε όλες τις θρησκείες.
Είναι το προϊόν της ενώσεως πνεύματος και ύλης.

Β. Η ψυχή μπορεί να θεωρηθεί σαν το στοιχείο της νοημοσύνης – μιας νοημοσύνης που τα χαρακτηριστικά της είναι ο νους και η νοητική επίγνωση, που με την σειρά τους εκδηλώνονται σαν ιδιότης της αναλύσεως, της διακρίσεως, του διαχωρισμού και της επιλογής, της εκλογής και της απορρίψεως, με όλα όσα συνεπάγονται αυτοί οι όροι.
Η ψυχή είναι η ενσωμάτωση του συνειδητού νου, ή η έκφραση, αν μπορεί να το διατυπώσει κανείς έτσι, της θείας νοήμονος επιγνώσεως.

Γ. Η ψυχή είναι μια μονάδα ενέργειας, που κραδαίνετε σε ομοφωνία με μια από τις επτά ακτινικές Ζωές και είναι χρωματισμένη με ένα συγκεκριμένο ακτινικό φως.

Πως μπορεί ο άνθρωπος να ανακαλύψει την αλήθεια.

Αυτό το κάνει με τρεις τρόπους.

α Ανακαλύπτει τη δική του ψυχή, το προϊόν της ενώσεως του Πατρός του εν τοίς ουρανοίς με την Μητέρα ή την υλική φύση. Η τελευταία αυτή είναι η προσωπικότητα. Τότε, έχοντας ανακαλύψει την προσωπικότητα, ανακαλύπτει την ιδιότητα της δικής του ζωής της ψυχής και το σκοπό για τον οποίο ο ίδιος έχει εμφανιστεί.

β. Διαπιστώνει ότι αυτή η ιδιότητα εκφράζεται μέσον επτά όψεων ή βασικών διαφοροποιήσεων και ότι αυτή ή επταδικότης των ιδιοτήτων χρωματίζει, εσωτερικώς όλες τις μορφές σε όλα τα βασίλεια της φύσης, αποτελώντας με αυτό τον τρόπο την ολότητα των αποκαλύψεων του θείου σκοπού. Αυτό όπως διαπιστώνει, είναι ουσιαστικά μια επταδική συσσωμάτωση ενεργειών, που καθεμιά τους επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα και εμφανίσεις. Την ανακάλυψη αυτή την πραγματοποιεί αφού διαπιστώσει πως η δική του ψυχή είναι χρωματισμένη με μια από τις επτά ενέργειες η ακτινικές ιδιότητες, πως είναι ταυτισμένος με τον ακτινικό σκοπό του, οποιοσδήποτε και αν είναι και ότι εκφράζει ένα ιδιαίτερο τύπο θείας ενέργειας.

γ. Από το σημείο αυτό προχωρεί στην αναγνώριση της όλης επταδικότητας, και πάνω στη Ατραπό της Μυήσεως αποκτά μια αμυδρή ιδέα μια Ενότητας, που ως τώρα παρέμενε αδιάγνωστη και που δεν την είχε καν νιώσει.

Εσωτέρα Θεραπευτική

Ιωάννα Σοφού