“Πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων ου βλεπομένων”.

Ιωάννα Σοφού.

Nov 26, 2013 | Posted by in moto | Comments Off on “Πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων ου βλεπομένων”.