«Ο Λόγος της Ψυχής» Εσωτερική Ψυχολογία & οι Επτά Ακτίνες

 

«Ο Λόγος της Ψυχής»
Εσωτερική Ψυχολογία & οι Επτά Ακτίνες

Α Έτος (Συναισθηματικό σώμα)
Κάθε Δευτέρα 19.00-21.00
Έναρξη 5  Οκτωβρίου 2020


“Ύλη είναι ο Φορέας για την εκδήλωση της Ψυχής σ’ αυτό το πεδίο ύπαρξης και Ψυχή είναι ο Φορέας σ’ ένα ανώτερο πεδίο για την εκδήλωση του Πνεύματος κι αυτά τα τρία αποτελούν μια Τριάδα που τη συνθέτει η Ζωή η οποία διαπερνά τα πάντα.”
Μυστική Δοξασία, Τόμ. Ι, σελ. 80

Η εκπαίδευση αυτή πηγάζει από την Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων της Αλίκης Μπέιλη και ειδικότερα αναλύει τους δύο τόμους της Εσωτερικής Ψυχολογίας της Αλίκη Μπέιλη.


Τι είναι η Εσωτερική Ψυχολογία; Ο Gary Zukav, στο βιβλίο του η θέση της ψυχής ονομάζει εσωτερική ψυχολογία την «πνευματική ψυχολογία» και συνεχίζει και λέει, «η θεραπευτική δύναμη στον πυρήνα της ψυχολογίας είναι η δύναμη της συνείδησης» (σελίδα 198).

Ο σκοπός της Εσωτέρας Ψυχολογίας, είναι να υποστηρίξει την αυτό εξέλιξη της συνείδησης.

Με την εμφάνιση ενός επαρκώς ανεπτυγμένου νου, η ανθρώπινη ψυχή απέκτησε σταδιακά αυτοεπίγνωση – ικανή να παρατηρήσει τον εαυτό της. Αυτή η καινούρια αντικειμενική αυτοεπίγνωση, ήταν σημαντική, καθώς επέτρεπε την αρχή της συνειδητής διαδικασίας της αυτό -μεταμόρφωσης.

Η αυτό- μεταμόρφωση συμβαίνει μέσα από την αυξανόμενη επίγνωση, ότι έχουμε ασυνείδητες επιθυμίες και συναισθηματικά αντιδραστικά σχέδια, τα οποία κυβερνούν τις συμπεριφορές μας. Όταν αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σχέδια, αναλαμβάνουμε την μακρά και δύσκολη εργασία, να ελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από την υποσυνείδητη, συναισθηματική αντιδραστικότητα, και να επιλύσουμε τις εσωτερικές διαμάχες.

Καθώς από- ταυτιζόμαστε από τα τρία μας σώματα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιος είμαι;, Γιατί είμαι εδώ; Που πηγαίνω; Τέτοιες εσωτερικές ερωτήσεις, διεγείρουν μέσα μας την αναζήτηση των απαντήσεων. Στην αρχή ψάχνουμε έξω από τους εαυτούς μας, άλλα τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαντήσεις πρέπει να βρεθούν μέσα μας.

Ο σκοπός της Εσωτερικής Ψυχολογίας, επίσης, είναι να υποστηρίξει αυτήν την αυτό-εξέλιξη με το να φέρει στο άτομο την γνώση και τα εργαλεία που ταιριάζουν στο σημείο όπου αυτός βρίσκεται στο μονοπάτι της εξέλιξης του, έτσι ώστε να μπορέσει να βρει το μονοπάτι του προς τα εμπρός, μόνος του με την βοήθεια της επισκιασμένης του ψυχής. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι το πιο χρήσιμο σε αυτήν την εξέλιξη, είναι η ευρύτερη γνώση της πραγματικότητας – της εσωτερικής σύστασης του ανθρώπου και την θέση του μέσα στο εξελισσόμενο σύμπαν.


Η ψυχή είναι ο μεγαλύτερος Θεραπευτής και ο μεγαλύτερος Δάσκαλος μας.Επτά Ακτίνες

Υπάρχει μια Ζωή, η οποία εκφράζεται πρωτίστως μέσω επτά βασικών ποιοτήτων και δευτερευόντως μέσω της ποικιλίας των μυριάδων μορφών. Οι επτά αυτές ακτινοβόλες ποιότητες είναι οι επτά ακτίνες, οι επτά Ζωές που δίνουν τη ζωή τους στις μορφές και δίνουν στον μορφικό κόσμο το νόημα του, τους νόμους του και την ώθηση του για εξέλιξη.
Καθένας από εμάς «χρωματίζεται» από κάποια συγκεκριμένη ακτίνα στο αιθερικό, συναισθηματικό, νοητικό του σώμα, όπως επίσης στην προσωπικότητα και την Ψυχή του.

Θα βρείτε ποια ακτίνα διέπει κάθε σώμα σας έτσι ώστε να κατανοήσετε ακόμη περισσότερο τον εαυτό σας, αλλά και τους συνανθρώπους σας. Επίσης θα ανακαλύψετε ποιες είναι οι ιδιότητες αλλά και οι αυταπάτες και οι πλάνες των ακτίνων που σας διέπουν. Θα μάθετε πώς να ενδυναμώσετε τις αρετές σας και πώς να διαλύσετε τις αυταπάτες και τις πλάνες.

Η μελέτη των επτά ακτίνων:

α. Θα ρίξει πολύ φως πάνω στις εποχές και τους κύκλους του ανελισσόμενου πανοράματος της ιστορίας.
β. Δεύτερο αποτέλεσμα της μελέτης των ακτίνων θα είναι να αποσαφηνίσει τη γνώση μας ως προς τη φύση του ανθρώπου.
γ. Το τρίτο αποτέλεσμα της μελέτης αυτών των ακτίνων πρέπει να είναι διπλό. Όχι μόνο θα καταλάβουμε κάπως την εσώτερη πλευρά της ιστορίας, όχι μόνο θ’ αποκτήσουμε μια ιδέα των θείων ποιοτήτων που προβάλλουν απ’ τις τρεις όψεις και προσδιορίζουν όλες τις μορφές έκφρασης στο φυσικό πεδίο, αλλά θα έχουμε μια πρακτική μέθοδο ανάλυσης με την οποία θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ορθή κατανόηση του εαυτού μας σαν εμψυχώνουσας οντότητας και σε συνετότερη αντίληψη των συνανθρώπων μας.
Εσωτερική Ψυχολογία τόμος Ι


Διάρκεια 3 έτη

Α έτος Συναισθηματικό σώμα
Β έτος Νοητικό σώμα
Γ έτος Προσωπικότητα – Ψυχή

Και στα τρία έτη θα πραγματευθούμε:

• τις Επτά Ακτίνες (ποιότητες, αυταπάτες, πλάνες)
• την Σύσταση του ανθρώπου
• Αιθερικό σώμα
• Συναισθηματικό σώμα
• Νοητικό σώμα
• Προσωπικότητα
• Ψυχή
• Νόμους της Ψυχής
• Τεχνικές διαλογισμού.

Κάθε Δευτέρα 19.00-21.00
Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2020

Κόστος 80 ευρώ το μήνα


Εισηγήτρια Ιωάννα Σοφού


Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας έως 28 Σεπτέμβρη
Τηλ. επικοινωνίας 2130099902

6974331533 Ιωάννα Σοφού

Sep 7, 2020 | Posted by in Νέα | Comments Off on «Ο Λόγος της Ψυχής» Εσωτερική Ψυχολογία & οι Επτά Ακτίνες