ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Ομάδα Εργασίας: Διερευνώντας τη θεραπευτική σχέση
Σε αυτή την ομάδα θα δουλέψουμε τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά τη θεραπευτική σχέση, εστιαζόμενοι στην πλευρά του θεραπευτή. Μέσα από τις συναντήσεις μας θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε τον τρόπο που νοηματοδοτούμε και βιώνουμε τη θεραπευτική σχέση – ο καθένας μέσα από τη δική του θεραπευτική προσέγγιση. Θα επεξεργαστούμε περιοχές όπως:
– H διαδικασία της ακρόασης – πώς αφουγκράζομαι τον θεραπευόμενο
– Ο θεραπευτής ως «ειδικός»/αυτός «που γνωρίζει»
– Θεραπευτικό πλαίσιο
– Φόβοι, προσδοκίες, εμπόδια και όρια στη θεραπευτική διαδικασία
– Παρουσία – «μαζί» ή «απέναντι»;
Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους που έχουν επιλέξει να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην τέχνη της θεραπευτικής σχέσης.
Συντονίστρια: Αγλαϊα Μαστρόκαλου

Sep 12, 2013 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ