ΜΥΗΣΗ –ΣΟΦΙΑ -ΓΝΩΣΗ

7546_10152173496775135_556167288_n
«Η λέξη Μύηση, στη Λατινική της εκδοχή Initiation, προέρχεται από δύο λέξεις : in, εντός και ire, πηγαίνω. Είναι λοιπόν μια έναρξη ή είσοδος σε κάτι. Στην πιο πλατιά της έννοια υπονοεί την είσοδο στην πνευματική ζωή ή σε ένα νέο στάδιο αυτής της ζωής. Ο άνθρωπος λοιπόν που έλαβε την πρώτη μύηση είναι κυριολεκτικά εκείνος που έκανε το πρώτο βήμα στο πνευματικό βασίλειο, εξερχόμενος απ το σαφώς ανθρώπινο βασίλειο, στο υπερανθρώπινο. Όπως ακριβώς πέρασε από το ζωικό βασίλειο στο ανθρώπινο κατά την ατομικοποίηση.
Αφού ψηλάφησε το δρόμο του στην αίθουσα της Άγνοιας στη διάρκεια πολλών αιώνων και φοίτησε στο σχολείο της Αίθουσας της Μάθησης, όπου το προϊόν της είναι η Γνώση, εισέρχεται τώρα στο πανεπιστήμιο της Αίθουσας της Σοφίας, όπου το προϊόν της είναι η Σοφία. Όταν περάσει κι από αυτή τη σχολή, θα αποφοιτήσει με το βαθμό του Διδασκάλου της Συμπόνιας.
Σοφία είναι η επιστήμη του πνεύματος. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη της ζωής μέσα στη μορφή, με την πρόοδο του πνεύματος μέσω των διευρύνσεων της συνείδησης καθώς διαδέχονται η μία την άλλη, από ζωή σε ζωή. Αφορά την ζωική πλευρά της εξέλιξης. Ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων, όχι με τα πράγματα αυτά καθ αυτά.
Γνώση είναι η επιστήμη της ύλης. Το σύνολο της ανθρώπινης ανακάλυψης κι εμπειρίας, μπορεί να αναγνωρισθεί από τις 5 αισθήσεις και να συσχετισθεί, να διαγνωσθεί και να οριστεί με τη χρήση της ανθρώπινης διάνοιας. Είναι η επιτομή των τεχνών και των επιστημών. Αφορά την δόμηση και την ανάπτυξη της μορφικής πλευράς των πραγμάτων.
Η Γνώση είναι χωριστική και αντικειμενική, η Σοφία είναι συνθετική και υποκειμενική. Η Γνώση διαιρεί (για να υποστηριχθεί ή να αποδειχθεί), και διαφοροποιεί. Η Σοφία ενώνει και συγχωνεύει.»
ΜΥΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ, Αλίκη Α.Μπέϊλη
Απώτερος σκοπός όλων μας : η βαθμιαία συγχώνευση και των δύο!…. Ο δρόμος εκεί μας οδηγεί και ναι, είναι … μονόδρομος!… Ο χρόνος: σχετικός, καθώς είναι ανθρώπινη ανακάλυψη! Ο βαθμός δυσκολίας: ατομική υπόθεση/πρόκληση/έκπληξη!
Καλή μας επιτυχία! …