Μπορείς να φτάσεις στην κορυφή αν ξεπερνάς τα εμπόδια. Και για να ξεπεράσεις τα εμπόδια χρειάζεσαι να έχεις την δύναμη της θέλησης!

Ιωάννα Σοφού.

Nov 19, 2013 | Posted by in moto, Νέα | Comments Off on Μπορείς να φτάσεις στην κορυφή αν ξεπερνάς τα εμπόδια. Και για να ξεπεράσεις τα εμπόδια χρειάζεσαι να έχεις την δύναμη της θέλησης!