Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Αξίζει εδώ, αφού πραγματευόμαστε με το χειρισμό της δυνάμεως , να δώσουμε λίγες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των χεριών στο έργο αυτό. Ένας από τους Διδασκάλους έχει πει ,”Μόνο με το χέρι οπλισμένο κι έτοιμο, είτε για να νικήσει είτε να χαθεί, ο σύγχρονος μύστης μπορεί να ελπίζει να κατορθώσει το σκοπό του’’. Σκοπεύω να πω μερικές λέξεις σχετικά με τα χέρια, γιατί υπάρχει περισσότερη αποκρυφιστική διδασκαλία κρυμμένη στις τέτοιες λέξεις απ’ ότι φαίνεται επιφανειακά.
Σ’ όλες τις μορφές της εσωτέρας διδασκαλίας τα χέρια παίζουν ένα μεγάλο ρόλο και τούτο για τέσσερις λόγους:
1.Είναι το σύμβολο της κτητικότητος.
2.Είναι κέντρα δυνάμεως.
3.Είναι οι χειριστές του ξίφους.
4.Είναι, όταν χρησιμοποιούνται χωρίς εγωισμό,
α. Όργανα θεραπευτικής.
β. Μέσα με τα οποία χειριζόμαστε ορισμένα κλειδιά.
Θεωρώντας τα σαν σύμβολα κτητικότητος πρέπει να θυμάστε πως από τον μέσο άνθρωπο χρησιμοποιούνται για ‘’ν’ αρπάζει και να κρατά’’, και για να αποκτά αυτό που ο άνθρωπος θέλει για τον εαυτό του και για την ικανοποίηση της εγωιστικής επιθυμίας .
Σαν κέντρα δυνάμεως τα χέρια παίζουν ένα πανίσχυρο ρόλο, ένα ρόλο που ελάχιστα κατανοείται.
Η αποκρυφιστική επίθεση των χεριών μπορεί να μελετηθεί από τέσσερις απόψεις:
1.Στη θεραπευτική. Στην περίπτωση αυτή η δύναμη που ρέει μέσω των χεριών προέρχεται από μια διττή πηγή και δια μέσου δύο αιθερικών κέντρων, του σπλήνα και της καρδιάς.
2.Στην τόνωση οποιουδήποτε συγκεκριμένου κέντρου. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή προέρχεται από τη βάση της σπονδυλικής στήλης και από το λαιμό, και πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες λέξεις.
3.Στο έργο της συνδέσεως ενός ανθρώπου με το εγώ του. Η δύναμη που χρησιμοποιείται εδώ πρέπει να ληφθεί από τρία αιθερικά κέντρα, το ηλιακό πλέγμα, την καρδιά και το κέντρο ανάμεσα στα φρύδια.
4. Στο ομαδικό έργο. Εδώ χρησιμοποιείται ενέργεια που εκπορεύεται από το εγώ, μέσω του κέντρου της κεφαλής, του κέντρου λαιμού και της βάσεως της σπονδυλικής στήλης.
Είναι συνεπώς προφανές ότι η Επιστήμη των Χεριών είναι μια πολύ πραγματική επιστήμη και ότι ο μαθητής οφείλει να μάθει τη φύση των δυνάμεων των διαφόρων κέντρων, το πώς να τις μεταδίδει και να τις ενοποιεί και κατόπιν, με την εφαρμογή της θελήσεως, πώς να τις στρέφει προς τα έξω μέσω των τσάκρα των χεριών.