Η ιερότητα της ύπαρξης αναδύεται όταν ο άνθρωπος δεν επιζητά τίποτα για τον χωριστό εαυτό.

Ιωάννα Σοφού.

Oct 31, 2013 | Posted by in moto | Comments Off on Η ιερότητα της ύπαρξης αναδύεται όταν ο άνθρωπος δεν επιζητά τίποτα για τον χωριστό εαυτό.