Εκείνο Είμαι…..

1464704_360506710762788_209863904_n

” Εκείνο στο οποίο ενυπάρχουν όλα τα όντα
και το οποίο ενυπάρχει σε όλα τα όντα,
που είναι ο δότης της Χάρης στα πάντα,
η Υπέρτατη ψυχή του σύμπαντος,
το απεριόριστο όν- Εκείνο Είμαι.”
~Αμριτμπίντου Ουπανισάντ
Αλεξάνδρα Χαλκιοπούλου.