Είμαστε μέρος ενός απέραντου Σύμπαντος, και βιώνουμε μια αντεστραμμένη πραγματικότητα!

flat,550x550,075,f

Ιωάννα Σοφού.

Nov 26, 2013 | Posted by in moto | Comments Off on Είμαστε μέρος ενός απέραντου Σύμπαντος, και βιώνουμε μια αντεστραμμένη πραγματικότητα!