ΔEN ΘA ΞEXAΣTΩ

ΔEN ΘA ΞEXAΣTΩ

ΔEN ΘA ΞEXAΣΩ

ΓIATI ΠOTE ΔEN EΦYΓA

ΠANTA EIMAI EKEI

AΠΛA ΔEN TO ΞEPA.

KAI TΩPA ME ΠIOTEPH ΔYNAMH

ME ΠEPIΣIO ΦΩΣ

ΣYNEXIΣΩ

ΣYNEXIΣΩ AΠO EKEI ΠOY ΣTAMATHΣA.

KAI KAΘΩΣ ΣTEKOMAI ΣKOPΠIZΩ

ΣKOPΠIZΩ ΦΩΣ.

ΔEN ME TPOMAZEI ΠIA

TΩPA ΞEPΩ.!!!!