Βελονισμός

Jul 12, 2018 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on Βελονισμός
βελονισμός 1

Η βασική θεωρία του Βελονισμού βασίζεται στην ύπαρξη του Qi (=ΕΝΈΡΓΕΙΑ). Σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική σκέψη, η ενέργεια κινείται κυκλικά στους μεσημβρινούς.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 2, 2018 | Posted by in Νέα, Σεμινάρια, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
22

Α Κύκλος (2018)
Σάββατο 13 Οκτώβρη 10.30- 17.30
Κυριακή 14 Οκτώβρη 10.30- 17.30

&
Σάββατο 20 Οκτώβρη 10.30- 16.30
Κυριακή 21 Οκτώβρη 10.30-16.30