ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ.

Sep 5, 2017 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ.
22

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Βασική κατανόηση των κέντρων

• Τι αντιπροσωπεύουν

• Την σχέση τους με τους φυσικούς αδένες, όργανα και συστήματα.

• Η συμβολή τους από ψυχολογική πλευρά….