Όταν η ψυχολογία συναντά τη φιλοσοφία

Nov 20, 2018 | Posted by in Νέα | Comments Off on Όταν η ψυχολογία συναντά τη φιλοσοφία
Philosophy-cloud

Όταν η ψυχολογία συναντά τη φιλοσοφία

«Ένα μοντέλο διαχείρισης αρνητικών (τοξικών) συναισθημάτων»

Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου

18.00-20.00