Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής

“Ο Λόγος της Ψυχής” Εσωτερική Ψυχολογία & οι Επτά Ακτίνες

Sep 23, 2021 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on “Ο Λόγος της Ψυχής” Εσωτερική Ψυχολογία & οι Επτά Ακτίνες

«Ο Λόγος της Ψυχής»

Εσωτερική Ψυχολογία & οι Επτά Ακτίνες

Α Έτος (Συναισθηματικό σώμα)

Κάθε Τετάρτη 19.00-21.00

Έναρξη 6 Οκτωβρίου 2021

Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος

Sep 7, 2020 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος

Α Κύκλος (2020)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 10.30- 17.30

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
&

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 10.30- 16.30

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10.30-16.30

Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος

Nov 18, 2019 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Σεμινάριο Εσωτέρας Θεραπευτικής 1ος Κύκλος

Α Κύκλος (2019)

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 10.30- 17.30

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 10.30- 17.30

&

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 10.30- 16.30

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 10.30-16.30

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 4, 2019 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Α Κύκλος (2019)

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
&
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 10.30- 16.30
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 10.30-16.30

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 2, 2018 | Posted by in Νέα, Σεμινάρια, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Α Κύκλος (2018)
Σάββατο 13 Οκτώβρη 10.30- 17.30
Κυριακή 14 Οκτώβρη 10.30- 17.30

&
Σάββατο 20 Οκτώβρη 10.30- 16.30
Κυριακή 21 Οκτώβρη 10.30-16.30