Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 4, 2019 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
Meditation

Α Κύκλος (2019)

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 10.30- 17.30
&
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 10.30- 16.30
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 10.30-16.30

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 2, 2018 | Posted by in Νέα, Σεμινάρια, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
22

Α Κύκλος (2018)
Σάββατο 13 Οκτώβρη 10.30- 17.30
Κυριακή 14 Οκτώβρη 10.30- 17.30

&
Σάββατο 20 Οκτώβρη 10.30- 16.30
Κυριακή 21 Οκτώβρη 10.30-16.30

Τι είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική

Sep 23, 2013 | Posted by in Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on Τι είναι η Εσωτέρα Θεραπευτική
energy-healing

Μας βοηθάει στο να είμαστε συντονισμένοι, ενεργοποιημένοι και εναρμονισμένοι με το αγαθό το ωραίο και το αληθινό που βρίσκεται μέσα μας και………