Σεμινάρια

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 2, 2018 | Posted by in Νέα, Σεμινάρια, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
22

Α Κύκλος (2018)
Σάββατο 10 Μαρτίου 10.30- 17.30
Κυριακή 11 Μαρτίου 10.30- 17.30

&
Σάββατο 17 Μαρτίου 10.30- 16.30
Κυριακή 18 Μαρτίου 10.30-16.30