Νέα

NLP Σεμινάρια Θέμα: «Οι κατηγορίες των Σχέσεων και πως Λειτουργούν»

Nov 4, 2016 | Posted by in Νέα, Σεμινάρια | Comments Off on NLP Σεμινάρια Θέμα: «Οι κατηγορίες των Σχέσεων και πως Λειτουργούν»
nlp-relationships

NLP Σεμινάρια Θέμα: «Οι κατηγορίες των Σχέσεων και πως Λειτουργούν»
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016
6:00-8:30μμ