Νέα

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Feb 4, 2019 | Posted by in Νέα, Τμήμα Διδασκαλίας Ενεργειακής Θεραπευτικής | Comments Off on ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια θεραπευτική μέθοδος που μας φέρνει σε πιο στενή επαφή με τον πυρήνα της ύπαρξής μας – την ψυχή – τον θεραπευτή μέσα μας, προσεγγίζοντας έτσι ένα βαθύτερο κομμάτι μας. Είναι μια θεραπευτική τεχνική που λειτουργεί με σαφές και επιστημονικό πλαίσιο, πρωτόκολλο , κανόνες και συμπαντικούς νόμους.

Α Κύκλος (2019)
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 10.30- 17.30

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 10.30- 17.30

&
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 10.30- 16.30

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 10.30-16.30

Όταν η ψυχολογία συναντά τη φιλοσοφία

Nov 20, 2018 | Posted by in Νέα | Comments Off on Όταν η ψυχολογία συναντά τη φιλοσοφία
Philosophy-cloud

Όταν η ψυχολογία συναντά τη φιλοσοφία

«Ένα μοντέλο διαχείρισης αρνητικών (τοξικών) συναισθημάτων»

Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου

18.00-20.00