ΜΥΗΣΗ –ΣΟΦΙΑ -ΓΝΩΣΗ

Jan 24, 2014 | Posted by in Αποσπάσματα Βιβλίων, Νέα | Comments Off on ΜΥΗΣΗ –ΣΟΦΙΑ -ΓΝΩΣΗ
Energian_myrsky.Storm_of_energy.2010._myyty._56

«Η λέξη Μύηση, στη Λατινική της εκδοχή Initiation, προέρχεται από δύο λέξεις : in, εντός και ire, πηγαίνω. Είναι λοιπόν μια έναρξη ή είσοδος σε κάτι.