“Ποιά λοιπόν είναι τα μέσα για να μην ελκύετε τους ανεπιθύμητους;

Dec 17, 2013 | Posted by in Αποσπάσματα Βιβλίων | Comments Off on “Ποιά λοιπόν είναι τα μέσα για να μην ελκύετε τους ανεπιθύμητους;

Το πρώτο μέσο είναι η αγνότητα (αγνότητα σε όλα τα επίπεδα) και στη συνέχεια η ζέστη και το φως.