Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ.

Nov 25, 2013 | Posted by in Αποσπάσματα Βιβλίων | Comments Off on Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ.

“Από τότε που επέτρεψα στα αισθήματα μου, τα οποία επί μακρόν ήταν εγκλωβισμένα μέσα μου, να εκφραστούν και κατάφερα να τα νιώσω, απελευθερωνόμουν ολοένα και περισσότερο από το παρελθόν μου.