Τι είναι η ψυχή? Μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό της?

Jan 17, 2014 | Posted by in Uncategorized, Αποσπάσματα Βιβλίων, Νέα | Comments Off on Τι είναι η ψυχή? Μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό της?

Στη διάρκεια των αιώνων η ψυχή υπήρξε αντικείμενο συζήτησης, επιχειρηματολογίας και προσπαθειών ορισμού. Προκάλεσε και προκαλεί το έντονο διανοητικό ενδιαφέρον όλων των εποχών και αποτελεί το εξέχον θέμα όλων των θρησκειών και των φιλοσοφιών.