ΑΡΘΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Νο 189 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Sep 23, 2014 | Posted by in ΑΡΘΡΑ | Comments Off on ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Νο 189 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η Δύναμη της Καλής Θέλησης Αν και όταν εξετάζεται από ευφυείς στοχαστές και σχολιαστές των ανθρωπίνων υποθέσεων, η καλή θέληση σπάνια θεωρείται ως μία ιδιότητα της θέλησης. Ένα από τα καθήκοντα του δικτύου των Τριγώνων είναι να το αλλάξει αυτό. Συνήθως, τούτο θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια εκπαιδευτική πρόκληση: διδασκαλία σε σχολεία και πανεπιστήμιαRead more …