Ω! Εσύ που Υποβαστάζεις το σύμπαν,

Parallel_universe

ΓΚΑΓΙΑΤΡΙ
Ω! Εσύ που Υποβαστάζεις το σύμπαν,
Από τον Οποίο όλα προέρχονται,
Στον Οποίο όλα τα πράγματα επιστρέφουν,
Αποκάλυψε σε μας το πρόσωπο του αληθινού Πνευματικού Ήλιου
Κρυμμένο πίσω από ένα δίσκο χρυσού Φωτός
Έτσι ώστε να γνωρίσουμε την Αλήθεια
Και να κάνουμε ολόκληρο το καθήκον μας
Καθώς πορευόμαστε προς στα ιερά σου Πόδια.

Η Γκαγιάτρι είναι μια από τις παλαιότερες μαντρικές (μάντραμ = επωδός) προσευχές της ανθρωπότητας. Έστω κι αν γίνεται κατανοητή μονάχα μερικώς, η δυναμική της είναι πολύ μεγάλη. Η Γκαγιάτρι θέτει το πεπρωμένο μας ως τμήμα ενός κοσμικού Σχεδίου, το μεγαλείο του οποίου εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Αποτελεί μια δήλωση έσχατης νίκης που επιτυγχάνεται όταν έχουμε γνώση της αλήθειας και να κάνουμε ολόκληρο το καθήκον μας, και αυτό καθώς ταξιδεύουμε να προσπέσουμε στα ιερά πόδια του Θεού. Με την Γκαγιάτρι προσευχόμαστε στο δημιουργό ολόκληρου του σύμπαντος και επίσης θέτουμε τις απαρχές μιας συνειδητής σχέσης, που ξεπερνά όλους τους περιορισμούς ‘του ενός υψίστου Θεού’. Η χρήση της χτίζει μέσα στη βαθύτερη συνείδησή μας την πραγματικότητα ότι το ο άνθρωπος είναι δημιούργημα Θεού και όχι ένα αποτέλεσμα μόνο μιας βιολογικής ώθησης.
Αιώνες επί αιώνων το μόνο που ξέραμε για το Θεό ήταν αυτό που μας έλεγαν με αυθαίρετες αξιώσεις αυθεντίας. Εκείνοι που με αυτό τον τρόπο αποκτούσαν δύναμη πάνω σε μας, ισχυρίζονταν ότι η θρησκεία δεν χρειάζεται να είναι λογική. Στη νέα εποχή, του Υδροχόου, που περνάμε τώρα, η δύναμη του ανθρώπινου μυαλού δεν μπορεί να εξακολουθήσει να αμφισβητείται, γιατί η ανθρωπότητα έχει ενηλικιωθεί, οπότε και η θρησκεία θα πρέπει να είναι λογική. Διαφορετικά για εμάς δεν θα έχει καμία δύναμη. Οι άνδρες και οι γυναίκες θα σκεφτούν πιο εμπρόθετα από ποτέ το Θεό.
Η Γκαγιάτρι είναι μια προσευχή για περισσότερη γνώση σχετικά με τον ηλιακό μας Λόγο. Το γεγονός ότι μια τόσο αρχαία προσευχή μπορούσε να έχει έναν τέτοιο στόχο έχει βαθιά σημασία. Σήμερα η δύναμη αυτής της αρχαίας προσευχής μπορεί να γίνει πλήρως αποτελεσματική. Όλοι οι άνθρωποι, παντού στον κόσμο θα κερδίσουν πολλά καθώς χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από άνδρες και γυναίκες της καλής θέλησης. Η χρήση της από μαθητές παντού θα προσδώσει νέα αποτελεσματικότητα στο όλο έργο τους. “Η ώρα της δύναμης του λυτρωμού έχει πλέον φθάσει”, και η Γκαγιάτρι είναι ένας παράγοντας εκείνης της δύναμης λυτρωμού. Η ημέρα της μέγιστης χρησιμότητάς της έχει σίγουρα έλθει.
(Foster Bailey, Reflections, Lucis Trust)