ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ανθρώπινο σώμα , προστατεύεται τόσο από το δέρμα όσο και από το λεμφικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Καθημερινά δέχεται επιθέσεις από δύο κατηγορίες εχθρών. Στην πρώτη περιλαμβάνονται εξωτερικοί παράγοντες, όπως η φυσική φθορά και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Στη δεύτερη κατηγορία οι κίνδυνοι είναι εσωτερικοί, όπως μικροοργανισμοί που έχουν εισβάλει στο σώμα, καθώς και τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού, τα οποία πυροδοτούν ασθένειες όπως ο καρκίνος. Το ανοσοποιητικό σύστημα στέφεται εναντίον και των δύο αυτών κατηγοριών. Το βασικό συστατικό του είναι τα συνεχώς μετακινούμενα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος .Για τη μεταφορά και την προμήθευσή τους χρησιμοποιείται το αίμα αλλά και το υγρό συστατικό, τα αγγεία και οι αδένες του λεμφικού συστήματος.
Το λεμφικό σύστημα είναι αναπόσπαστο τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι των διάφορων νόσων. Το ενεργό συστατικό του είναι η λέμφος, η οποία αρχικά αντιστοιχεί στο διάμεσο υγρό που συλλέγεται μεταξύ των κυττάρων στα διάφορα σημεία του σώματος. Ακολούθως παροχετεύεται σε δίκτυο μικροσκοπικών τριχοειδών που συνενώνονται για να σχηματίσουν μεγαλύτερα αγγεία που ονομάζονται λεμφαγγεία. Οι λεμφαδένες αποτελούν τις διηθητικές και αποθηκευτικές δομές του συστήματος και είναι διασκορπισμένοι κατά μήκος της πορείας των λεμφαγγείων. Σε αντίθεση με το αίμα, η λέμφος δεν αντλείται αλλά μετακινείται παθητικά, καθώς τα λεμφαγγεία συμπιέζονται λόγω της συστολής των παρακείμενων μυών κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Η λέμφος εισέρχεται στην αιματική κυκλοφορία μέσω της αριστερής και της δεξιάς υποκλείδιας φλέβας. Τα λεμφικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων του θύμου και του σπλήνα και τα αθροίσματα του λεμφικού ιστού, όπως οι αμυγδαλές και οι Παυέρειες πλάκες , ολοκληρώνουν το σύστημα. Περιέχουν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων λευκοκυττάρων, κυρίως λεμφοκυττάρων, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό από ξένα σώματα όπως οι εισερχόμενοι μικροοργανισμοί.

Ιωάννα Σοφού