Το Αιθερικό Σώμα

Δεν υπάρχει τίποτε στο εκδηλωμένο σύμπαν – ηλιακό, πλανητικό ή τα διάφορα βασίλεια της φύσης – που να μην κατέχει μια ενεργειακή μορφή, λεπτοφυή και άψαυστη κι όμως ουσιώδη, η οποία ελέγχει, διέπει και ρυθμίζει το εξωτερικό φυσικό σώμα. Είναι το αιθερικό σώμα.
Το αιθερικό σώμα του ατόμου είναι, μέρος του αιθερικού σώματος της ανθρωπότητας κι αυτό με τη σειρά του είναι μια όψη του αιθερικού σώματος του πλανήτη, το οποίο επίσης αποτελεί ενδογενές τμήμα του αιθερικού σώματος του ηλιακού συστήματος.
Είναι ένα λεπτοφυές σώμα το οποίο είναι αόρατο στο κοινό μάτι αλλά ταυτόχρονα πολύ υπαρκτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το καλούπι του φυσικού μας σώματος και το σώμα το οποίο ζωογονεί, ενδυναμώνει, προστατεύει, καλύπτει το φυσικό μας σώμα.
Είναι το αρχέτυπο πάνω στο οποίο δομείται η πυκνή φυσική μορφή, είτε πρόκειται για τη μορφή ενός ηλιακού συστήματος είτε για τη μορφή ενός ανθρώπινου σώματος σε κάποια ενσάρκωση.
Για το αιθερικό σώμα γράφει: ο Δρ Ρίτσαρντ Γέρμπερ: «Η κβαντική φυσική δέχεται ότι το αιθερικό σώμα του ανθρώπου είναι λεπτό σώμα αντίστοιχο του φυσικού, με τα χαρακτηριστικά ενός ολογράμματος υψηλοτέρων συχνοτήτων.  Είναι ένα ολόγραμμα, διαφορετικών συχνοτήτων, του συμπαντικού νου, και περιέχει πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία ολόκληρου του κόσμου.
Στο αιθερικό σώμα βρίσκονται κωδικοποιημένες πληροφορίες για την δημιουργία της ζωής. Είναι ένας ολογραφικός ενεργειακός τομέας, ένα πρότυπο που φέρνει τις πληροφορίες για την αύξηση, την εξέλιξη και την κατασκευή του φυσικού σώματος. Ενώ τα γονίδια μέσα στο DNA κατευθύνουν τους μοριακούς μηχανισμούς που κυβερνούν την ανάπτυξη των μεμονωμένων κυττάρων, το αιθερικό σώμα καθοδηγεί την πορεία της γενετικής διαδικασίας. Η διαφορά μεταξύ του  φυσικού σώματος και του αιθερικού βρίσκεται μόνο στην διαφορετική συχνότητα δόνησης.
Είναι ένα φυσικό σώμα παρότι αποτελείται από λεπτοφυέστερο υλικό από αυτό που μπορεί να ιδωθεί και να ψαυστεί. Έγινε από ουσία ή από εκείνο που «υποστηρίζει» ή υπόκειται κάθε τμήματος και σωματιδίου του πυκνού φυσικού φορέα.
Είναι η μοναδική αυτή ουσία που είναι η αληθινή μορφή με την οποία συμμορφώνονται όλα τα φυσικά σώματα σε κάθε βασίλειο της φύσης.
Έχει περιγραφεί σαν δίχτυ που διαπεράται από πυρ, ή σαν ιστός που εμψυχώνεται από χρυσό φως.
Αναφέρεται στη Βίβλο ως «ανθέμιον του χρυσίου». Συνίσταται από εκείνη την ύλη του φυσικού πεδίου που ονομάζουμε αιθερική και το σχήμα του προκύπτει από τα λεπτοφυή συνυφασμένα νήματα αυτής της ύλης.
Η ενεργειακή αυτή μορφή – που υπόκειται του ηλιακού συστήματος, των πλανητών κι όλων των μορφών μέσα στον ειδικό τους αξεπέραστο δακτύλιο – ρυθμίζεται και διέπεται απ’ την κυρίαρχη ηλιακή ή πλανητική ενέργεια η οποία ακατάπαυστα και χωρίς χρονική διακοπή τη δημιουργεί, τη μεταβάλλει και την εξειδικεύει. Το αιθερικό σώμα υπόκειται σε αδιάκοπη αλλαγή. Αυτό εφόσον αληθεύει στο Μακρόκοσμο, αληθεύει εξίσου στον άνθρωπο, το μικρόκοσμο.
Το αιθερικό σώμα δεν είναι στην πραγματικότητα παρά ενέργεια. Αποτελείται από μυριάδες νήματα δύναμης ή μικροσκοπικά ρεύματα ενέργειας, που διατηρούνται σε σχέση με το συναισθηματικό και το νοητικό σώμα και με την ψυχή απ’ το συντονιστικό τους αποτέλεσμα. Αυτά τα ρεύματα ενέργειας έχουν με τη σειρά τους ένα αποτέλεσμα στο φυσικό σώμα και το παρασύρουν σε δράση κάποιου είδους, ανάλογα με τη φύση και τη δύναμη του οποιουδήποτε τύπου ενέργειας υπερισχύει στο αιθερικό σώμα μια ιδιαίτερη στιγμή.

Δια του αιθερικού σώματος κυκλοφορεί ενέργεια που εκπορεύεται από κάποιο νου. Οι μάζες της ανθρωπότητας ανταποκρίνονται ασυνείδητα στα κελεύσματα του Παγκόσμιου Νου, γι αυτό στην εποχή μας υπάρχει μια αυξανόμενη ανταποκριτικότητα στις μαζικές ιδέες- που αποκαλούνται μερικές φορές κοινή γνώμη-. Είναι το όργανο με το οποίο εκδηλώνεται η έκφραση της πρoσωπικότητας ή της ψυχής στο φυσικό πεδίο.
Είναι ένας ιστός ή δίχτυ λεπτοφυών συνυφασμένων αγωγών. Σχηματίζει ένα εστιακό σημείο για ορισμένες ακτινοβόλες εκπορεύσεις που ζωογονούν, διεγείρουν και παράγουν την περιστροφική δράση της ύλης.

Απο το βιβλίο της Εσωτέρας Θεραπευτικής Αλίκη Μπέϊλη και το βιβλίο Δονητική Ιατρική του Δρ. Ρίτσαρντ Γκέρμπερ.
Ιωάννα Σοφού

Sep 12, 2013 | Posted by in Slider | Comments Off on Το Αιθερικό Σώμα