Σχημάτισε στον καθρέφτη……….

NCEA-painting

Σχημάτισε στον καθρέφτη την δική σου πραγματικότητα, όχι αυτή που σου
επιβάλλουν οι άλλοι!

Ιωάννα Σοφού.