Σεμινάρια Συνδυαστικής Αστρολογίας

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εκπαιδευτικό Προγράμμα
2016-2017,

Έναρξη Μαθημάτων Συνδυαστικής Αστρολογίας :
Τρίτη 4 Οκτωβρίου, στις 19.00 μ.μ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Περιήγηση στον Αστρολογικό Χάρτη :
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, στις 19.00 – 21.00 μ.μ

Βασικά Κλειδιά Ερμηνείας:
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου,
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Βασικά Συστήματα Πρόβλεψης:
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου,
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Επιλογή Κατάλληλου Χρόνου:
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου,
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Αναγνωρίζοντας τις Κατάλληλες Ευκαιρίες:
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου,
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Σχέσεις – Συνεργασίες:
Παρασκευή 3 Μαρτίου
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Κατακτώντας τους Στόχους μας:
Παρασκευή 7 Απριλίου,
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Δημιουργικά Ταλέντα και τρόπος Εφαρμογής τους:
Παρασκευή 5 Μαΐου,
στις 19.00- 21.00 μ.μ

Εισηγήτρια  Κων/να Βλαχοπούλου
Σύμβουλος Ολιστικής & Συνδυαστικής Αστρολογίας

*Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο: 694 9898 709 ή στο
E-mail: dina_vlahopoulou@yahoo.gr

 

Aug 30, 2016 | Posted by in Σεμινάρια | Comments Off on Σεμινάρια Συνδυαστικής Αστρολογίας