Ο ΠΡΟΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ

Εμπιστοσύνη – Ειλικρίνεια σκοπού – Διαύγεια – Προσήλωση – Ροή

Σε προσηλωμένη ηθελημένη σιγή μπες.
Τότε θα ακούσεις, τότε θα δεις.
Τίποτε άλλο δεν υπάρχει, και όμως πάντα κάτι άλλο υπάρχει.
Εμπιστεύσου τα ΟΛΑ.
Όλα συντελούν στην εκτέλεση της μεγάλης Συμφωνίας των Ουρανών.
Λάθος δεν υπάρχει. Όλα είναι oρθά. Όλα είναι ιερά.
Αγάπα.

Dec 5, 2013 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on Ο ΠΡΟΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ