Ο ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

th

Όλες οι δημιουργικές διαδικασίες βαίνουν με κυκλικό ρυθμό. Ο ρυθμός που ορίστηκε από το Νέο Όμιλο Υπηρετών του Κόσμου είναι ένας τριετής κύκλος, και σ’αυτόν το ρυθμό θα συμμορφωθείς. Το τέλος ενός τέτοιου κύκλου ήρθε το Μάιο του 1936. (Επεκτείνοντας αυτόν τον τριετή κύκλο μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι το τέλος ενός τέτοιου κύκλου υπήρξε το Μάιο του 2013).

Κράτησε αυτές τις ημερομηνίες προσεκτικά στο νου σου και έτσι κατάστρωσε τα σχέδιά σου για το μέλλον. Έτσι θα εργάζεσαι με το Νόμο και πάνω στις γραμμές ελάχιστης αντίστασης. Κάνε τον κάθε τριετή κύκλο να συμμορφώνεται με το ρυθμό της δημιουργίας.

Τον πρώτο χρόνο θέσε την έμφαση στη δραστηριότητα της εκδηλούμενης αρχής, χρησιμοποιώντας αυτό που εμφανίζεται και με το οποίο πρέπει να εργαστείς.
Το δεύτερο χρόνο άφησε τη διαύγεια και την ποιότητα του φθόγγου που θα ηχήσει από την εκδηλούμενη μορφή να εμφανιστεί και να ακουστεί.

Τον τρίτο χρόνο, πίσω από τη μορφή, η οποία εκφράζεται με την ποιότητα, άφησε η ζωντάνια και το έργο της ενοικούσας ζωής να προβάλει για να τη δουν όλοι.

Έχε το αυτό κατά νου καθώς παγιώνεις το έργο. Ο βασικός τόνος της εργασίας του πρώτου χρόνου είναι η παγίωση, του δεύτερου χρόνου πρέπει να είναι η επέκταση, ενώ ο βασικός τόνος του τρίτου χρόνου πρέπει να είναι η πρόκληση μιας συγκεκριμένης κρούσης στη δημόσια συνείδηση με την ήχηση και την έμφαση κάποιου καθαρού φθόγγου.

Αν το κυκλικό αυτό μέτρο διατηρηθεί έτσι στο νου, δεν θα γίνουν σοβαρά λάθη… Ο Νέος Όμιλος Υπηρετών του Κόσμου πρέπει να εργαστεί με τους τριετής αυτούς κύκλους και πρέπει να τεθούν τα θεμέλια της κυκλικής επίτευξης. Ο κυκλικός αυτός ρυθμός θα απελευθερώσει από την ένταση και θα επιτρέψει στους εργάτες στον Όμιλο να νοιώσουν ότι δεν υπάρχει αποτυχία. Είναι αδύνατο να κάνουμε καλή εργασία όταν υπάρχει μια αίσθηση αποτυχίας ή έλλειψης επίτευξης.

(Μαθητεία στη Νέα Εποχή Ι – σελ. 165)

Καρολίνα Στεφανοπούλου