« Ο άνθρωπος όπως σκέφτεται στην καρδιά του έτσι είναι».

Oct 1, 2013 | Posted by in moto | Comments Off on « Ο άνθρωπος όπως σκέφτεται στην καρδιά του έτσι είναι».