Ομοιοπαθητική: Ολιστικότητα και η αρχή της Εξατομίκευσης

Geometry of the Soul series two. Background design of human profile and abstract elements on the subject of spirituality science creativity and the mind

 

Η ομοιοπαθητική θεραπεύει τον άνθρωπο ως σύνολο και ως ένα ξεχωριστό άτομο. Δεν υπάρχει φάρμακο για κάθε ξεχωριστή νόσο αλλά υπάρχει φάρμακο για τον άνθρωπο που υποφέρει από την νόσο. Κάθε άτομο σε μία δεδομένη στιγμή βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη και χαρακτηριστική κατάσταση ύπαρξης. Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στο φυσικό σώμα αποτελούν έκφραση αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης. Καθώς το υλικό σώμα αποτελεί επέκταση και πυκνότερη όψη του ενεργειακού, μια συνεχής πληροφοριακή ανταλλαγή λαμβάνει χώρα μεταξύ των δύο προκειμένου να διατηρηθεί μία συνεχής σχέση ισορροπίας. Παρατηρώντας, τα συμπτώματα σε ένα επιμέρους τμήμα αυτού του συστήματος έχουμε ταυτόχρονα την εικόνα του όλου. Κάθε περίπτωση διαταραχής είναι μοναδική και διαφέρει από κάθε άλλη. Ο χαρακτηριστικός συνδυασμός των συμπτωμάτων που εμφανίζονται και ο βασικός τόνος που διαπερνά αυτόν τον συνδυασμό αποτελεί τον άξονα επιλογής του ομοιοπαθητικού φαρμάκου και είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης.

 

   “Οντότητα είναι το άτομο και όχι η νόσος”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sir William Osler

Μαρία Λυμπούση

 

Oct 27, 2017 | Posted by in ΑΡΘΡΑ, Νέα | Comments Off on Ομοιοπαθητική: Ολιστικότητα και η αρχή της Εξατομίκευσης