Νους

«Σκοπός μας είναι να απαγκιστρωθούμε από το πρότυπο ζωής που μας κάνει σκλάβους του νου. Για να το πετύχουμε το πρώτο που χρειάζεται, είναι να θυμόμαστε ότι κάθε πράξη και κάθε σκέψη αποτυπώνονται στη συνείδηση μας. Θα παραμείνουν μέσα μας και θα μας επηρεάζουν έως ότου εξουδετερωθούν πλήρως σε κάποια μελλοντική στιγμή».
Έντιμη Ζωή.

Ιωάννα Σοφού.