ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ

my-fantasy-world-larrah111-34165138-1024-768
Θα έρθει η ώρα που θα είστε προσωπικά τόσο αποκεντρωμένοι, ώστε η αίσθηση των «άλλων» θα σας είναι πολύ ισχυρότερη από ότι η αίσθηση της προσωπικότητας ή του κατώτερου εαυτού. Αφήστε τη φαντασία σας να καλπάσει για λίγο απεικονίζοντας την κατάσταση του κόσμου όταν η πλειονότητα των ανθρώπινων όντων θα είναι απορροφημένη στο καλό των άλλων και όχι στους δικούς τους εγωιστικούς στόχους. Ένα τέτοιο παιχνίδι της φαντασίας είναι καλό και εποικοδομητικό και θα βοηθήσει να έρθει σε εκδήλωση ο νέος εκείνος κόσμος κι ο νέος εκείνος τύπος της ανθρωπότητας που αναπόφευκτα θα καταδείξει το μέλλον.
Η καλή θέληση είναι η απλούστερη έκφραση της αληθινής αγάπης και η πιο κατανοητή. Η χρήση της καλής θέλησης αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα κατευθύνει εποικοδομητικά τη νοημοσύνη¨ όπου εμφανίζεται η καλή θέληση τα τείχη του χωρισμού και της δυσπιστίας καταρρέουν.

Από το βιβλίο Υπηρετώντας την Ανθρωπότητα της Αλίκη Μπέιλη.

Ιωάννα Σοφού