Ιεραρχία, το πλανητικό κέντρο καρδιάς

Alice_Bailey_EN-4_5

Το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου με την Αλίκη Μπέιλη (και προηγουμένως με την Ε.Π. Μπλαβάτσκυ) ήταν το άμεσο αποτέλεσμα μιας αναδιοργάνωσης μέσα στην πνευματική Ιεραρχία, κατά τα τελευταία εκατό χρόνια.

Αυτή η αναδιοργάνωση έχει αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο μιας επαναδιευθέτησης και νέας σχέσης μεταξύ των διαφόρων πλανητικών βασιλείων, ιδίως μεταξύ της Σαμπάλλα, της Ιεραρχίας και της ανθρωπότητας, κυρίως χάρη σε μια απροσδόκητα μεγάλη ετοιμότητα εκ μέρους της ανθρωπότητας να χρησιμοποιήσει με πρόθεση την πνευματική διέγερση.

Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα της διαδικασίας αναδιοργάνωσης, εκ παραλλήλου προς τη στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ των τριών κύριων πλανητικών κέντρων, ήταν μια νέα μορφή ολοκλήρωσης και συγχώνευσης ανάμεσα στα μείζονα άσραμ στα πλαίσια της Ιεραρχίας. Καθώς το κάθε άσραμ συνεχίζει να εστιάζεται και να εκφράζει μιαν ιδιαίτερη όψη του Σχεδίου και του Σκοπού, ανάλογα με την ενεχόμενη ενεργειακή ακτίνα (μία από τις επτά), οι παλιές γραμμές διαχωρισμού έχουν εξαφανιστεί και η Ιεραρχία αρχίζει να λειτουργεί πιο ουσιαστικά σαν «το μεγάλο άσραμ του Σανάτ Κουμάρα με τον Χριστό στην καρδιά του». Αυτό συνεπάγεται, ανάμεσα στ’ άλλα, περισσότερη συνεργασία και συντονισμό των ασραμικών λειτουργιών και ευθυνών και τη δυνατότητα συσχετισμένης εργασίας που περιλαμβάνει συνδυασμένες δραστηριότητες και από κοινού δράσεις.

Προς το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, ο Διδάσκαλος Ντζβαλ Κούλ, επικεφαλής ενός από τα βοηθητικά άσραμ μέσα στο μείζον άσραμ δεύτερης ακτίνας του Διδασκάλου Κ.Χ., ανέλαβε την ευθύνη να παρουσιάσει μια σειρά από τρεις νέες ερμηνείες για τη διδασκαλία της Προαιώνιας Σοφίας με σκοπό «να εγκαινιάσει και να προετοιμάσει τη νέα εποχή». Ανέλαβε αυτό το έργο όχι σαν επικεφαλής ενός άσραμ δεύτερης ακτίνας, αλλά ως αντιπρόσωπος ολόκληρης της Ιεραρχίας, καθώς αναμιγνύεται και συγχωνεύεται σε έναν πνευματικό οργανισμό – το πλανητικό κέντρο καρδιάς. Το τωρινό έργο και οι διδασκαλίες του Ντ.Κ. είναι συνεπώς ιεραρχικές – σε προέλευση και σκοπό.

Έχει αναλάβει, επίσης, το έργο της εκπαίδευσης για μαθητεία πολλών ζηλωτών που συνδέονται με τα άσραμ διαφόρων ακτίνων, ανακουφίζοντας έτσι τους διδασκάλους που ενέχονται σε αυτή την αναγκαία διαδικασία και αφήνοντάς τους ελεύθερους για άλλες ζωτικής σημασίας ιεραρχικές δραστηριότητες στη διάρκεια αυτών των ετών της προετοιμασίας για την εξωτερίκευση των άσραμ και την επανεμφάνιση του Χριστού.

Το Έργο του Θιβετανού με την Αλίκη Μπέιλη

Προτού ο Θιβετανός αρχίσει την εργασία του με την Αλίκη Μπέιλη, κατέστρωσε προσεκτικά σχέδια σχετικά με το χρονισμό, τη σειρά και τα αποτελέσματα που αποσκοπούσε να έχει. Σχεδίασε τη διδασκαλία σε τρείς διακριτές φάσεις, προκειμένου να συνεχισθούν σε διαδοχικές περιόδους δεκαετιών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας και σαν αποτέλεσμα των πρώτων βιβλίων, χρειαζόταν να βρει τον πυρήνα των ανθρώπων μέσω των οποίων θα μπορούσε να εργαστεί. Η Αλίκη Μπέιλη δημιούργησε σ’ αυτή τη δεκαετία τη Σχολή Αρκέην ως δική της υπηρεσία στο άσραμ του Διδασκάλου της. Ο Ντ.Κ. δεν έφερε ευθύνη για τη Σχολή Αρκέην και ποτέ δεν επέβλεψε ή επηρέασε τη λειτουργία της Σχολής. Ωστόσο την χρησιμοποίησε για σκοπούς υπηρεσίας, όταν είχε επιδείξει την αξία της, προσφέροντας ένα σώμα από εργάτες εκπαιδευμένους στην εφαρμογή του Σχεδίου και στην προετοιμασία για την επανεμφάνιση του Χριστού.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας και καθώς τα βιβλία αυξήθηκαν και δόθηκαν σε όλον τον κόσμο, το εύρος των επαφών μεγάλωσε και ο Θιβετανός εκπλήρωσε το σκοπό του να ανακοινώσει δημοσίως την ύπαρξη του νέου ομίλου των εξυπηρετητών του κόσμου, μια ομάδα που σχετίζεται υποκειμενικά και που τα μέλη της προέρχονται από κάθε φυλή, έθνος, θρησκεία, πολιτισμό και κοινωνική τάξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας επίσης και χρησιμοποιώντας τη Σχολή Αρκέην, αγκυροβόλησε τις δραστηριότητες υπηρεσίας των Τριγώνων και της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης. Και οι δύο αυτές είναι ιεραρχικές δραστηριότητες, που σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν και να συνδέσουν τα μέλη του νέου ομίλου υπηρετών του κόσμου, για να «εγκαθιδρυθεί ένας πυρήνας μεγάλης σύνθεσης».

Την τελευταία δεκαετία, η σειρά βιβλίων είχε ολοκληρωθεί, με έντονη έμφαση, τα τελευταία πέντε χρόνια, στο γεγονός της επανεμφάνισης του Χριστού και την προετοιμασία για την επανεμφάνισή του. Αυτό το γεγονός είχε δημοσιευτεί και ανακοινωθεί και ο Χριστός είχε παρουσιαστεί όπως είναι, ως παγκόσμιος διδάσκαλος, η κεφαλή της πνευματικής Ιεραρχίας και ως «η ίδια μεγάλη Ατομικότητα σε κάθε παγκόσμια θρησκεία».

Lucis Trust

Ιωάννα Σοφού.

Sep 19, 2014 | Posted by in Uncategorized, ΑΡΘΡΑ | Comments Off on Ιεραρχία, το πλανητικό κέντρο καρδιάς