Η Μεγάλη Επίκληση

background-freebg-web-abstract-blue-light-array-wallwuzz-hd-wallpaper-2659

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού

Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων

Το Φως ας κατέβει πάνω στη Γη

 

Από την εστία  της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού

Ας διαχυθεί αγάπη  μέσα στις καρδιές των ανθρώπων

Είθε ο Χριστός να ξαναγυρίσει πάνω στη Γη

 

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή

Ο σκοπός ας οδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων

Ο σκοπός  που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν

 

Από το κέντρο που αποκαλούμε φυλή των ανθρώπων

Το  Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός  ας εκπληρωθεί

Και  είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού

 

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη,

ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη Γη

Η παραπάνω Επίκληση ή Προσευχή δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο ή όμιλο, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το κάλλος και η ισχύς της Επίκλησης αυτής βρίσκονται στην απλότητα της και στην έκφραση από μέρους της ορισμένων κεντρικών αληθειών τις οποίες αποδέχονται ενδόμυχα και φυσικά όλοι οι άνθρωποι – την αλήθεια για την ύπαρξη μιας θεμελιώδους Νοημοσύνης στην οποία προσδιορίζουμε αόριστα το όνομα Θεός¨ την αλήθεια ότι πίσω από όλη την εξωτερική φαινομενικότητα, κινητήρια δύναμη του σύμπαντος είναι η Αγάπη¨ την αλήθεια ότι ήρθε στη γη μια μεγάλη Ατομικότητα – που αποκλήθηκε από τους Χριστιανούς Χριστός – και ενσωμάτωσε αυτή την αγάπη ώστε να μπορέσουμε να την κατανοήσουμ娨 την αλήθεια ότι τόσο η αγάπη όσο και η νοημοσύνη είναι αποτελέσματα εκείνου που αποκαλούμε Θέληση του Θεού¨ και, τέλος, την αυταπόδεικτη αλήθεια ότι μόνο μέσω της ίδιας της ανθρωπότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί το Θείο Σχέδιο.
ALICE A. BAILEY