Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

fantasy-art-expressions-energy-aura-reiki-healing

fantasy-art-expressions-energy-aura-reiki-healing

«Η θεραπεία δεν θα επέλθει με δηλώσεις επικαλούμενες την θεότητα, ούτε με την διάχυση της αγάπης και την εκδήλωση μιας ασαφούς μυστικής τάσης. Θα προέλθει μέσω της ακριβής γνώσης της επιστήμης της επαφής, της εντύπωσης και της επίκλησης συν την κατανόηση των λεπτοφυών καταστάσεων του αιθερικού οχήματος».
Εσωτέρα θεραπευτική

Ιωάννα Σοφού.

Feb 28, 2014 | Posted by in Νέα | Comments Off on Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ