Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ

fantasy-flowers-2-ester-rogers

fantasy-flowers-2-ester-rogers

Όπως οι τακτικοί αναγνώστες γνωρίζουν, κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Καλή Θέληση χρηματοδοτεί ένα σεμινάριο στα τρία κέντρα μας: την Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Γενεύη. Φέτος, το θέμα της συνάντησης ήταν Η Ενέργεια Ακολουθεί την Σκέψη. Ήμασταν σε θέση να μεταδώσουμε βίντεο ροής ζωντανά από τα συμβαίνοντα στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, και τα αρχειοθετημένα βίντεο είναι τώρα διαθέσιμα για προβολή στο: www.worldgoodwill.org. Επίσης, σε αυτήν την σελίδα είναι μια ηχογράφηση της εκδήλωσης της Γενεύης.
Γιατί αυτό το θέμα; Με απλά λόγια, η δύναμη της φωτισμένης σκέψης είναι η εφελκυστική αρχή της νέας παγκόσμιας κοινότητας που όλοι επιθυμούμε να δούμε. Η Ενέργεια Ακολουθεί τη Σκέψη είναι μια ιδέα της οποίας ο καιρός έχει φτάσει και είναι επιτακτική ανάγκη οι συνέπειες αυτού του φυσικού νόμου να κατανοηθούν και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των σκέψεών του. Διότι, εξεταζόμενες με τον εσωτερικό οφθαλμό, οι σκέψεις είναι ζώντα πράγματα τα οποία, ανάλογα με το κίνητρο του δημιουργού τους, μπορεί να είναι όμορφα, αντηχούντα νοητικά γλυπτά των οποίων η γεωμετρία και το χρώμα διαμορφώνεται φυσικά από την ποιότητα της πνευματικής πρόθεσης. Οι συνειδητά διαμορφωμένες σκέψεις φωτός και αγάπης έχουν ισχυρή επίδραση στους άλλους και μπορούν να αντέξουν για πολύ- πολύ χρόνο μέχρις ότου εκπληρώσουν τον σκοπό τους. Πράγματι, η ανθρώπινη πρόοδος είναι κτισμένη επάνω σε ισχυρά πρότυπα σκέψης που διαμορφώνουν και συνέχουν τις κοινωνίες για ένα διάστημα και στη συνέχεια δίνουν την θέση τους σε άλλες ιδέες.
Ο ρόλος της καλής θέλησης είναι να φροντίσει ώστε οι ιδέες να γεννιούνται σε ένα κλίμα καλής θέλησης, έτσι ώστε να παρορμούνται από το καλό και προς το καλό.

Οι διάφοροι ομιλητές προσέγγισαν το θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες. Στη Νέα Υόρκη, ο David Nicol, Διευθυντής του Gaiafi eld Project (gaiafi eld.net), συζήτησε το θέμα του ‘λεπτού ακτιβισμού’. Τούτο είναι η χρήση των υποκειμενικών ενεργειών του διαλογισμού και της προσευχής για την ενδυνάμωση της δυναμικής της κοινωνικής αλλαγής. Ο Craig Holdrege, Διευθυντής του Ινστιτούτου Φύση (natureinstitute.org), εξέτασε τους οργανικούς, συνδεδεμένους μετασχηματισμούς που υφίστανται τα ζώντα φυτά, και διερωτήθηκε πώς μπορεί κάποιος να μάθει να σκέπτεται με αυτόν τον τρόπο.
Στο Λονδίνο, ο Λεωνίδας Ζούδρος της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης εντρύφησε στα σε άπειρο βαθμό πρότυπα αυτο-επαναλήψεων των φράκταλς (μορφο- κλασματικών συνόλων ή μορφοκλασμάτων) και την αποτύπωσή τους στη φύση, και πρότεινε ότι, αντικατοπτρίζοντας αυτά τα πρότυπα, η σκέψη μπορεί να αποκαλύψει τις εσωτερικές διαστάσεις του θείου Σχεδίου. Ο Δρ Chintamani Yogi (cmyogi.org), ιδρυτής των Ινδουιστικών σχολείων Vidyapeeth του Νεπάλ και του Κέντρου Υπηρέτησης της Ειρήνης, εκδίπλωσε από τον μοναδικό σπόρο του σανσκριτικού χαιρετισμού «Νάμαστε (Namaste)» ένα απλό αλλά ισχυρό διαλογισμό για τη σημασία της ορθής σκέψης, της ορθής αίσθησης και της σωστής δράσης, και μοιράστηκε μαζί μας μερικές από τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Νεπάλ με βάση αυτές τις αρχές. Ο Matt Daw, Διευθυντής Προγραμμάτων του φιλανθρωπικού οργανισμού Pho tovoice του Ηνωμένου Βασιλείου (photovoice.org), αποκάλυψε πώς η συμμετοχική φωτογραφία μπορεί να ενισχύσει τις κοινότητες, ώστε να μεταδίδουν το κεντρικό μήνυμά τους στους νομοθέτες και τους πολιτικούς ιθύνοντες.
Στη Γενεύη, ο Marco Toscano-Rivalta των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα και προκαλούσα την σκέψη άποψη για τον ΟΗΕ ως «ένα κέντρο που θα εναρμονίζει τις δράσεις των εθνών», μια φράση από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό προκάλεσε μια ζωηρή συζήτηση καθώς και το θέμα: «Γιατί η λέξη “εμπιστοσύνη” δεν εμφανίζεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών;» Άλλες ιδέες, που έθιξε η ομιλία του Δρ Paul Bιquart περιελάμβαναν την έννοια της συγχρονικότητας που συνδέεται απόλυτα με το θέμα της ημέρας.
Ο Thierry Becourt έκλεισε τη σειρά των ομιλιών με μια πλούσια επιλογή από σκέψεις σχετικά με τα Τρίγωνα και το Η Ενέργεια Ακολουθεί τη Σκέψη. Οι ομαδικές συζητήσεις με εστίαση στο θέμα της Γενεύης «Ομαδική συνείδηση στον κόσμο του αύριο», οδήγησε σε βαθιές κατανοήσεις σχετικά με το ρόλο του οραματισμού και του ότι η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη.
Παγκόσμια Καλή Θέληση Ενημερωτικό Δελτίο 2013
Ιωάννα Σοφού.

Feb 24, 2014 | Posted by in ΑΡΘΡΑ | Comments Off on Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ