Η Δύναμη της Καλής Θέλησης

blue-lotus-flower-entheogen of ancient egypt

Αν και όταν εξετάζεται από ευφυείς στοχαστές και σχολιαστές των ανθρωπίνων υποθέσεων, η καλή θέληση σπάνια θεωρείται ως μία ιδιότητα της θέλησης. Ένα από τα καθήκοντα του δικτύου των Τριγώνων είναι να το αλλάξει αυτό. Συνήθως, τούτο θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια εκπαιδευτική πρόκληση: διδασκαλία σε σχολεία και πανεπιστήμια και περισσότερο άτυπα περιβάλλοντα, συνοδευόμενη από έρευνα και μελέτη για την παραγωγή δημοσιεύσεων, ιδεών και θεωριών που μπορεί να προκαλέσουν εθνικές και παγκόσμιες συζητήσεις.

Το δίκτυο των Τριγώνων χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο: μέσω της σκέψης, του οραματισμού και της με συγκέντρωση χρήσης της Μεγάλης Επίκλησης, οι συμμετέχοντες δημιουργούν γεωμετρικά μοτίβα σχέσης στο αιθερικό πεδίο, μέσω των οποίων θείες ενέργειες φωτός και αγάπης ακτινοβολούν στην νοητική ατμόσφαιρα, τρέφοντας και τονώνοντας όλες τις δυνάμεις της καλής θέλησης που υπάρχουν φυσιολογικά.
Σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα, ανεξάρτητα του πόσο μεγάλη ή μικρή, οι άνθρωποι εφαρμόζουν διάφορους βαθμούς θέλησης στη ζωή τους: η θέληση για επιβίωση, η θέληση για επιμονή μπροστά στις δυσκολίες, η θέληση για βελτίωση της ζωής κάποιου ή της ζωής της οικογένειας. Η θέληση κινητοποιεί την δραστηριότητα.

Ακριβώς όπως η θέληση συχνά εφαρμόζεται για ιδιοτελείς, ακόμη και για σίγουρα επιβλαβείς σκοπούς, έτσι επίσης συχνά χρησιμοποιείται για να προωθήσει την καλοσύνη, την ομορφιά και την αλήθεια. Συνήθως κινητοποιείται από ένα πολύπλοκο μίγμα κινήτρων. Η ποιότητα της καλής θέλησης βρίσκει έκφραση σε κάθε κοινότητα σε διάφορα επίπεδα εκλέπτυνσης, από μια σπάνια, εστιασμένη θέληση-για-καλό, ακόμη και θέληση-για-αγάπη, μέχρι την πιο διαδεδομένη απλή, φυσική θέληση για να επικρατήσει μια άνετη αρμονία και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

Όταν η ποιότητα της καλής θέλησης σε όλες τις αποχρώσεις της, ποιότητες και βαθμούς εκλέπτυνσης παρατηρείται, εκτιμάται και θετικά ενδυναμώνεται σε μια κοινότητα, μπορεί να συγχωνευθεί σε μία ενοποιημένη και λειτουργούσα δυναμικότητα. Όταν αγνοείται ή αντιμετωπίζεται σαν να είναι απλά ένα συναίσθημα, η καλή θέληση μπορεί να εμφανίζεται σαν να είναι μια παθητική δύναμη. Αλλά όταν εκτιμάται και δημιουργικά τρέφεται, αναδύεται ως ο μεγαλύτερος θησαυρός της κοινότητας (ή της οικογένειας ή του έθνους), και ως μία σε τεράστιο βαθμό θετική ενέργεια.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κυμάτων καλής θέλησης που εξαπλώνονται μέσα σε μια κοινότητα, προκαλώντας την έναρξη αμέτρητων πράξεων καλής θέλησης και καλοσύνης. Αυτή είναι η δύναμη της καλής θέλησης σε δράση. Συχνά αυτό συμβαίνει ως ανταπόκριση σε συλλογική θλίψη ή κρίση (μερικές φορές αυτά τα κύματα της καλής θέλησης είναι τόσο ισχυρά, ώστε φτάνουν να αγκαλιάσουν την παγκόσμια κοινότητα), μπορεί όμως επίσης να προκληθεί σχεδιασμένα: ένα παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο ετήσιος εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών την 21η Σεπτεμβρίου, όταν εκατομμύρια ανθρώπων δίνουν έκφραση στο όραμά τους για την Μία Ζωή μέσω αμέτρητων πράξεων καλή θέλησης.

http://www.lucistrust.org/el/service_activities/triangles/bulletin/recent_issues/september_2014/the_power_of_goodwill

Ιωάννα Σοφού.