“Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να κοιτάζουμε μαζί προς την ίδια κατεύνθυνση”.

Antoine de Saint-Exupery

Oct 22, 2013 | Posted by in moto | Comments Off on “Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να κοιτάζουμε μαζί προς την ίδια κατεύνθυνση”.