Η έλλειψη συντονισμού και ολοκλήρωσης.

energy-fields

Η έλλειψη αυτή παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό σήμερα και σε αυτήν οφείλεται μεγάλο μέρος της δυσαρμονίας. Το αιθερικό σώμα είναι η εσωτερική «υποστατική» μορφή, που πάνω της δομείται ή οικοδομείται το φυσικό σώμα.
Είναι η εσωτερική σκαλωσιά που βρίσκεται κάτω από κάθε μέρος ολόκληρου του εξωτερικού ανθρώπου. Είναι ο σκελετός που υποβαστάζει το όλο, είναι εκείνο που πάνω του σχεδιάζεται η εξωτερική μορφή, και είναι το δίκτυο των νάντις (το εξαιρετικά περίπλοκο) που συνιστά την πανομοιότυπη ή αντίστοιχη όψη ολόκληρου του νευρικού συστήματος, και αποτελεί ένα τόσο σπουδαίο μέρος του ανθρώπινου μηχανισμού. Είναι λοιπόν, οριστικά, μαζί με την κυκλοφορία του αίματος, το όργανο της ζωικής δύναμης. Αν, συνεπώς υπάρχει αδυναμία στη σχέση μεταξύ της εσωτερικής αυτής δομής και της εξωτερικής μορφής, γίνεται αμέσως φανερό σε σας ότι θα επέλθει πραγματική δυσχέρεια. Η δυσχέρεια αυτή θα πάρει τρείς μορφές:
1. Η φυσική μορφή στη παχυλή της όψη είναι πολύ χαλαρά συνδεδεμένη με
την αιθερική μορφή ή το πανομοιότυπο της. Αυτό οδηγεί σε μια καχεκτική και εξασθενημένη κατάσταση, που προδιαθέτει τον άνθρωπο στη κακή υγεία και στην ασθένεια.
2. Η σύνδεση είναι χαλαρή σε ορισμένες κατευθύνσεις ή όψεις της
εξάρτυσης. Μέσο ορισμένων εστιακών σημείων ή κέντρων η δύναμη της ζωής αδυνατεί να κυκλοφορήσει κανονικά και συνεπώς έχουμε μια χαρακτηριστική αδυναμία σε κάποιο μέρος του φυσικού σώματος. Λόγου χάρη, η μια δυσκολία είναι η ανικανότητα και μια δεύτερη η τάση για λαρυγγίτιδα. Αναφέρω μόνο δυο ολότελα διαφορετικές διαταραχές.
3. Ο σύνδεσμος επίσης μπορεί να είναι τόσο χαλαρός και ασθενικός, ώστε
η ψυχή να ασκεί πολύ μικρή κυριαρχία πάνω στους φορείς της εξωτερικής εκδήλωσης και έτσι ευκολότερα υφίσταται κατάληψη ή κατοχή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα των δυσχερειών που είναι συμφυείς με αυτή τη κατάσταση. Άλλες δυσχέρειες είναι ορισμένες μορφές λιποθυμίας ή απώλειας συνείδησης και επιληψία.
Βεβαίως υπάρχουν και οι αντίθετες ακριβώς καταστάσεις όταν το αιθερικό σώμα είναι στενά συνδεδεμένο ή ολοκληρωμένο με την προσωπικότητα, ώστε κάθε μέρος του φυσικού σώματος βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση διέγερσης, σφυρηλατημένης προσπάθειας, με επακόλουθη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος – που αν δεν ρυθμιστεί ορθά – μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ χαλαρή ή πολύ στενή σύνδεση οδηγεί σε ανωμαλία, αν και το πρώτο είδος δυσχέρειας είναι πολύ σοβαρότερο από άλλες. Έδωσα εδώ αρκετά για να δείξω πόσο ενδιαφέρουσα και πόσο σπουδαία μπορεί να είναι η μελέτη του αιθερικού σώματος. Το όλο θέμα της θεραπείας «συνάπτεται» με την ανάπτυξη, την ανέλιξη και τον έλεγχο των επτά μεγάλων κέντρων.
Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 81-82
Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι η θεραπεία της Ενεργειακής Θεραπευτικής γίνεται στο αιθερικό σώμα.
Ιωάννα Σοφού.