Εκπαίδευση

1014458_843101289051266_3100826884712238237_n

1014458_843101289051266_3100826884712238237_n

“Η εκπαίδευση πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπινου πνεύματος. Πρέπει να βοηθά τα άτομα να αναπτύσσουν μια ικανοποιητική προσωπική φιλοσοφία και μια αίσθηση των αξιών· να καλλιεργεί τις κλίσεις για τη λογοτεχνία, τη μουσική και τις τέχνες· να αυξάνει την ικανότητα να αναλύουν τα προβλήματα και να καταλήγουν σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα.”

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή της Αλίκη Μπέιλη

Sep 13, 2015 | Posted by in Νέα | Comments Off on Εκπαίδευση