ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: ΨΥΧΗ- ΚΑΡΔΙΑ- ΝΟΥΣ/ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ. Σύνδεση, καθαρισμός και ενδυνάμωση των οδών πρόσληψης και επικοινωνίας με σκοπό την εμβάθυνση της θεραπευτικής εργασίας.