ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Νο 189 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

10712872_618381081608196_585046692181015029_n

Η Δύναμη της Καλής Θέλησης

Αν και όταν εξετάζεται από ευφυείς στοχαστές και σχολιαστές των ανθρωπίνων υποθέσεων, η καλή θέληση σπάνια θεωρείται ως μία ιδιότητα της θέλησης. Ένα από τα καθήκοντα του δικτύου των Τριγώνων είναι να το αλλάξει αυτό. Συνήθως, τούτο θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια εκπαιδευτική πρόκληση: διδασκαλία σε σχολεία και πανεπιστήμια και περισσότερο άτυπα περιβάλλοντα, συνοδευόμενη από έρευνα και μελέτη για την παραγωγή δημοσιεύσεων, ιδεών και θεωριών που μπορεί να προκαλέσουν εθνικές και παγκόσμιες συζητήσεις.

Το δίκτυο των Τριγώνων χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο: μέσω της σκέψης, του οραματισμού και της με συγκέντρωση χρήσης της Μεγάλης Επίκλησης, οι συμμετέχοντες δημιουργούν γεωμετρικά μοτίβα σχέσης στο αιθερικό πεδίο, μέσω των οποίων θείες ενέργειες φωτός και αγάπης ακτινοβολούν στην νοητική ατμόσφαιρα, τρέφοντας και τονώνοντας όλες τις δυνάμεις της καλής θέλησης που υπάρχουν φυσιολογικά.

Σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα, ανεξάρτητα του πόσο μεγάλη ή μικρή, οι άνθρωποι εφαρμόζουν διάφορους βαθμούς θέλησης στη ζωή τους: η θέληση για επιβίωση, η θέληση για επιμονή μπροστά στις δυσκολίες, η θέληση για βελτίωση της ζωής κάποιου ή της ζωής της οικογένειας. Η θέληση κινητοποιεί την δραστηριότητα.

Ακριβώς όπως η θέληση συχνά εφαρμόζεται για ιδιοτελείς, ακόμη και για σίγουρα επιβλαβείς σκοπούς, έτσι επίσης συχνά χρησιμοποιείται για να προωθήσει την καλοσύνη, την ομορφιά και την αλήθεια. Συνήθως κινητοποιείται από ένα πολύπλοκο μίγμα κινήτρων. Η ποιότητα της καλής θέλησης βρίσκει έκφραση σε κάθε κοινότητα σε διάφορα επίπεδα εκλέπτυνσης, από μια σπάνια, εστιασμένη θέληση-για-καλό, ακόμη και θέληση-για-αγάπη, μέχρι την πιο διαδεδομένη απλή, φυσική θέληση για να επικρατήσει μια άνετη αρμονία και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

Όταν η ποιότητα της καλής θέλησης σε όλες τις αποχρώσεις της, ποιότητες και βαθμούς εκλέπτυνσης παρατηρείται, εκτιμάται και θετικά ενδυναμώνεται σε μια κοινότητα, μπορεί να συγχωνευθεί σε μία ενοποιημένη και λειτουργούσα δυναμικότητα. Όταν αγνοείται ή αντιμετωπίζεται σαν να είναι απλά ένα συναίσθημα, η καλή θέληση μπορεί να εμφανίζεται σαν να είναι μια παθητική δύναμη. Αλλά όταν εκτιμάται και δημιουργικά τρέφεται, αναδύεται ως ο μεγαλύτερος θησαυρός της κοινότητας (ή της οικογένειας ή του έθνους), και ως μία σε τεράστιο βαθμό θετική ενέργεια.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κυμάτων καλής θέλησης που εξαπλώνονται μέσα σε μια κοινότητα, προκαλώντας την έναρξη αμέτρητων πράξεων καλής θέλησης και καλοσύνης. Αυτή είναι η δύναμη της καλής θέλησης σε δράση. Συχνά αυτό συμβαίνει ως ανταπόκριση σε συλλογική θλίψη ή κρίση (μερικές φορές αυτά τα κύματα της καλής θέλησης είναι τόσο ισχυρά, ώστε φτάνουν να αγκαλιάσουν την παγκόσμια κοινότητα), μπορεί όμως επίσης να προκληθεί σχεδιασμένα: ένα παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο ετήσιος εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών την 21η Σεπτεμβρίου, όταν εκατομμύρια ανθρώπων δίνουν έκφραση στο όραμά τους για την Μία Ζωή μέσω αμέτρητων πράξεων καλή θέλησης.

Σκέψεις για την Καλή Θέληση

Το έργο των Τριγώνων είναι να βοηθήσει στην μεταφορά ενεργειών φωτισμένης καλής θέλησης μέσα στον ωκεανό του αιθερικού πεδίου, αλλάζοντας έτσι την ουσία αυτού του πεδίου και διαμορφώνοντας τα ζωτικά όργανα της ανθρωπότητας, και δημιουργώντας ως συνέπεια τους «νέους ουρανούς και τη νέα γη».

Αλίκη Μπέιλη (προσαρμοσμένο)

Σας καλώ από τα όνειρά σας μιας αόριστης ομορφιάς, τις αδύνατες ουτοπίες και τους ευσεβείς πόθους να αντιμετωπίσετε την ζωή όπως αυτή είναι σήμερα και στην συνέχεια να ξεκινήσετε από την θέση όπου βρίσκεστε, να την κάνετε καλύτερη. Σας καλώ στο πείραμα των ορθών ανθρώπινων σχέσεων, αρχίζοντας με τις προσωπικές σας σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους σας και στη συνέχεια στο έργο της εκπαίδευσης εκείνων με τους οποίους είσαστε σε επαφή, ώστε και εκείνοι να ξεκινήσουν μια παρόμοια εργασία. Είναι η εργασία για την επίτευξη ορθών ατομικών σχέσεων, ορθών ομαδικών σχέσεων, ορθών σχέσεων ανάμεσα στις ομάδες, ορθών εθνικών σχέσεων και ορθών διεθνών σχέσεων. Σας καλώ στην συνειδητοποίηση ότι σε αυτό το έργο κανείς δεν είναι μάταιος ή άχρηστος, αλλά όλοι έχουν ένα μέρος πρακτικής αξίας. Σας καλώ να αναγνωρίσουμε ότι η καλή θέληση είναι μια δυναμική ενέργεια που μπορεί να επιφέρει παγκόσμιες αλλαγές θεμελιώδους φύσεως, και ότι ο τρόπος έκφρασής της είναι μέσα από τη δραστηριότητα του επί μέρους άνδρα και γυναίκας και μέσα από τις μαζικές προθέσεις τους. Η μαζική δύναμη της καλής θέλησης, η δυναμική επίδραση της νοήμονος και ενεργού κατανόησης και η δυναμική μιας εκπαιδευμένης και ζωντανής κοινής γνώμης που επιθυμεί το μεγαλύτερο καλό του μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων βρίσκονται πέρα από την πίστη. Αυτή η δυναμική ισχύς δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί. Μπορεί, σήμερα, να σώσει τον κόσμο.
Αυτόθι

Υπάρχει μόνο ένας αληθινός τρόπος και υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι ένας τρόπος προς τον οποίον στρέφονται πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Ενότητα και ορθές ανθρώπινες σχέσεις –ατομικές, κοινωνικές, εθνικές και διεθνείς– μπορούν να επιτευχθούν με την κοινή δράση των ανδρών και γυναικών καλής θέλησης σε κάθε χώρα.

Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες καλής θέλησης πρέπει να βρεθούν και να οργανωθούν και έτσι να ανακαλύψουν την αριθμητική τους δύναμη – γιατί αυτή υπάρχει. Θα πρέπει να αποτελέσουν μια παγκόσμια ομάδα, που στηρίζει τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και εκπαιδεύει το κοινό ως προς τη φύση και τη δύναμη της καλής θέλησης. Θα δημιουργήσει έτσι μια παγκόσμια κοινή γνώμη η οποία θα είναι τόσο ισχυρή και τόσο ειλικρινής υποστηρίζοντας την πλευρά της ανθρώπινης ευημερίας που οι ηγέτες, οι κυβερνήτες, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και οι κληρικοί θα αναγκαστούν να ακούσουν και να συμμορφωθούν. Σταθερά και τακτικά, το ευρύ κοινό πρέπει να διδαχθεί ένα διεθνισμό και μια παγκόσμια ενότητα που βασίζεται στην απλή καλή θέληση και την συνεργατική αλληλεξάρτηση.

Αυτό δεν είναι ένα μυστικιστικό ή μη πρακτικό πρόγραμμα. Δεν λειτουργεί μέσα από τις διαδικασίες της έκθεσης, της υπονόμευσης ή της επίθεσης. Υπογραμμίζει τις νέες πολιτικές, δηλαδή, τις πολιτικές που βασίζονται στην αρχή της επίτευξης ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Μεταξύ των εκμεταλλευόμενων και των εκμεταλλευτών, των πολεμοκάπηλων και των ειρηνιστών, των μαζών και των κυβερνώντων, αυτή η ομάδα των ανδρών και των γυναικών καλής θέλησης θα σταθεί στα οργανωμένα της εκατομμύρια, μη παίρνοντας καμία πλευρά, μη επιδεικνύοντας κομματικό πνεύμα, μη υποθάλποντας καμία πολιτική ή θρησκευτική διαταραχή και μη τρέφοντας κανένα μίσος. Δεν θα είναι ένα αρνητικό σώμα αλλά μια θετική ομάδα, ερμηνεύοντας την έννοια των ορθών ανθρώπινων σχέσεων, υπερασπιζόμενη την ενότητα της ανθρωπότητας και την πρακτική, αλλά όχι την θεωρητική, αδελφοσύνη. Η διάδοση των ιδεών αυτών με όλα τα διαθέσιμα μέσα και η εξάπλωση της αρχής της καλής θέλησης θα παράγει μια ισχυρή οργανωμένη διεθνή ομάδα. Η κοινή γνώμη θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει την ισχύ του κινήματος. Τελικά η αριθμητική δύναμη των ανδρών και των γυναικών της καλής θέλησης στον κόσμο θα είναι τόσο μεγάλη που θα επηρεάσει τα παγκόσμια γεγονότα. Η ενωμένη φωνή τους θα ακουστεί για λογαριασμό των ορθών ανθρώπινων σχέσεων.
Αυτόθι (προσαρμοσμένο)

Όταν επεκτείνετε την καλή σας θέληση σε κάθε κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, αρχίζετε να βλέπετε ότι είμαστε όλοι ένα.

Λάο-τσε

Πολλοί άνθρωποι, που ασχολούνται με την πορεία των διεθνών υποθέσεων, ενδιαφέρονται βαθειά για την εξεύρεση τρόπων και μέσων που να συμβάλουν στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων με νέους και πρακτικούς τρόπους. Για το σκοπό αυτό, η πιο μεταδοτική ανθρώπινη ποιότητα που μπορεί να οργανωθεί και να γίνει αποτελεσματική είναι η καλή θέληση. Φαίνεται ότι έχουμε δοκιμάσει να οργανώσουμε σχεδόν τα πάντα, εκτός από την καλή θέληση στις ανθρώπινες καρδιές.

Η καλή θέληση είναι κάτι που όλοι αναγνωρίζουμε ως έναν παράγοντα στον άνθρωπο, αλλά που πολλοί τον βρίσκουν αόριστο και δύσκολο να προσδιοριστεί. Ένας από τους καλύτερους ορισμούς είναι, «Καλή θέληση είναι η θέληση για αυτό που είναι καλό και για αυτό που θα έπρεπε να είναι καλό». Η καλή θέληση είναι μια έκφραση καρδιάς της θεμελιώδους καλοσύνης σε όλους τους λαούς, που είναι μια απόδειξη του εσωτερικού πνευματικού εαυτού μας. Ο Θεός είναι Καλός, οι σκοποί του είναι καλοί, το σχέδιό Του για την ανθρωπότητα είναι ένα καλό σχέδιο. Η θέληση για αυτό που είναι καλό και για αυτό που θα έπρεπε να είναι καλό είναι μια φυσική ιδιότητα της ανθρώπινης ψυχής, γιατί όλοι έχουμε μια σπίθα της θεϊκής ζωής μέσα μας. Η καλή θέληση είναι, ως εκ τούτου, κάτι πολύ περισσότερο από ένα συναίσθημα ή μια πρόθεση, ή μια στάση καλοσύνης. Είναι μια ενέργεια από μόνη της, διότι είναι ένα βασικό στοιχείο στην έκφραση της ζωής του Θεού στην ανθρώπινη οικογένεια. Είναι, ως εκ τούτου, μια φυσική ποιότητα σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση.

Τι θα δείξει η καταγραφή της ιστορίας ως τον βασικό τόνο του νέου πολιτισμού, αν δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα σύστημα συνεργασίας και κατανομής οικειοθελώς αποδεκτό ως το μόνο σωστό πρότυπο του σύγχρονου πολιτισμού; Δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόση πιθανότητα να επιτύχει αυτόν τον εξαιρετικά δύσκολο στόχο εκτός από τους νοήμονες άνδρες και γυναίκες της καλής θέλησης. Έχουν την απαιτούμενη ποιότητα και την ικανότητα να κατανοούν. Στην πραγματικότητα βρίσκονται σε θέση-κλειδί και, όταν το συνειδητοποιήσουν, θα αναλάβουν την ορθή ευθύνη τους να εκφράσουν την καλή θέληση και να αναλάβουν δράση.

Η προώθηση της καλής θέλησης είναι ένα έργο που είναι αντάξιο του καλύτερου εαυτού μας και, στην ανακάλυψη του τι είναι καλό σε εθνικά και διεθνή θέματα και στην εφαρμογή του στην κοινωνική δομή, έχουμε μια εργασία που απαιτεί τις μεγαλύτερες καρδιές και τα πιο λαμπρά μυαλά. Η καλή θέληση δεν είναι κάτι που πρέπει να δημιουργηθεί. Η ανάγκη είναι να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα και την ισχύ της, να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε την έκφρασή της και να την εφαρμόσουμε στα παγκόσμια προβλήματα.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ο κόσμος δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει τώρα. Πολλοί σκέπτονται και εργάζονται για τις αλλαγές που θα φέρουν έναν καλύτερο κόσμο. Κατά την διαδικασία αυτή γίνονται πολίτες του πλανήτη. Μία από τις πλέον εκπληκτικές αναδυόμενες παγκόσμιες αλλαγές είναι ότι εκατομμύρια ανθρώπων έχουν αρχίσει να σκέπτονται την ανθρώπινη οικογένεια ως ένα όλον. Αυτό το πρώτο ουσιώδες για τον νέο καλύτερο κόσμο έχει ήδη προκύψει.

Φόστερ Μπέιλη, Πράγματα που θα Έλθουν (προσαρμοσμένο)

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μιαν ημέρα η ανθρωπότητα θα υποκλιθεί στους βωμούς του Θεού και να στεφθεί θριαμβεύτρια πάνω από τον πόλεμο και την αιματοχυσία και η μη-βίαιη λυτρωτική καλή θέληση θα διακηρύξει την κυριαρχία της επί της γης.

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο νεώτερος

Η υπερβατική σημασία της αγάπης και της καλής θέλησης σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις αποδεικνύεται από την ισχυρή ευεργετική επίδρασή τους επάνω στο άτομο και την κοινωνία.

Τζωρτζ Ντέιβιντ Μπίρχοφ (George David Birkhoff)

Ομάδα Διαλογισμού της Καλής Θέλησης

Για πολλά χρόνια, κάθε εβδομάδα, άτομα σε όλο τον κόσμο συνδέονται νοερά και ενώνονται σε ένα διαλογισμό για την καλή θέληση. Ο σκοπός αυτού του διαλογιστικού έργου είναι να ενισχύσει και να αυξήσει την ενέργεια της καλής θέλησης σε έναν ταραγμένο κόσμο.

Τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να συναντώνται σωματικά, επειδή το έργο γίνεται σε νοητικά επίπεδα. Απλά συνδέονται νοητικά για 10 έως 15 λεπτά κάθε εβδομάδα, την Τετάρτη, όπου και αν τυχαίνει να βρίσκονται. Η λειτουργία αυτού του υποκειμενικού ομαδικού έργου είναι να λειτουργήσει ως δίαυλος μέσω του οποίου η ενέργεια της καλής θέλησης θα μπορεί να ρέει από τα πνευματικά επίπεδα συνειδητοποίησης στα ανθρώπινα μυαλά και τις καρδιές. Ο διαλογισμός έχει μια εποικοδομητική και θεραπευτική επίδραση, που όχι μόνο συμβάλλει στην δημιουργία ορθών ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και ανυψώνει και μεταμορφώνει την ανθρώπινη συνείδηση.

Η καλή θέληση είναι μια έκφραση της ενέργειας της Αγάπης, η οποία λέγεται ότι είναι το καθολικό χαρακτηριστικό και η ποιότητα της θείας ζωής στο ηλιακό μας σύστημα και στον πλανήτη μας. Είναι και μια στάση ζωής και μια ενεργειακή εναρμόνιση. Δεν είναι μια συναισθηματική ή αρνητική επιθυμία, είναι μάλλον μια πρακτική και δυναμισμένη δύναμη για εποικοδομητική δράση και έκφραση της «θέλησης-για-καλό». Προβλήματα που η λύση τους φαίνεται αδύνατη, μπορούν, σε βάθος χρόνου, να επιλυθούν μέσω της δύναμης της καλή θέλησης –είναι εκείνο το «μαγικό» συστατικό– ο καταλύτης που έχει την δυνατότητα να κτίσει γέφυρες μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων, όπως για παράδειγμα το υψηλό προφίλ του έργου των Πρέσβεων Καλής Θέλησης των Ηνωμένων Εθνών.

Η φράση Η Ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη είναι η βάση του έργου των Τριγώνων και η ενέργεια της καλής θέλησης δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Η κατευθυνόμενη καλή θέληση μπορεί να βοηθήσει την μεταμόρφωση, την αλλαγή και την ανύψωση της ποιότητας των ανθρώπινων σχέσεων, διότι τα πάντα στον αντικειμενικό κόσμο είναι το αποτέλεσμα κάποιας σκέψης ή επιθυμίας. Συνδεόμενοι νοητικά, μπορούμε να φανταστούμε την ενέργεια της καλής θέλησης να ρέει στην ανθρωπότητα, να ενώνει την ανθρώπινη οικογένεια, ενισχύοντας την νοητική ατμόσφαιρα, βοηθώντας την ανθρωπότητα να λύσει σύνθετα προβλήματα και να θεραπεύσει τις διαφορές και τις διασπάσεις.

Ο Όμιλος Διαλογισμού της Καλής Θέλησης επιδιώκει να εργασθεί σε συνεργασία με όλους όσους εργάζονται για τον ίδιο σκοπό. Δεν είναι απαραίτητο να ενταχθεί κάποιος επίσημα στην ομάδα ή να γράψει σε κάποιον. Εκείνοι όμως που θέλουν να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό το έργο μπορούν να το κάνουν γράφοντας στην Παγκόσμια Καλή Θέληση (World Goodwill) και τέτοιες επικοινωνίες είναι ευπρόσδεκτες.

Προτείνεται η εργασία αυτή να γίνεται το μεσημέρι κάθε Τετάρτης – το μέσον της εβδομάδας και το εστιακό σημείο της όλης προσπάθειας της ομάδας. Ωστόσο, αν αυτή η στιγμή δεν είναι βολική, κάποια άλλη στιγμή είναι εξ ίσου καλή.

Το περίγραμμα του διαλογισμού είναι διαθέσιμο από την Παγκόσμια Καλή Θέληση ταχυδρομικώς ή μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill/more/goodwill_meditation_group#10
Τα Τρίγωνα είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα υπηρεσίας στην οποία συνδέονται άνθρωποι σε ομάδες των τριών, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πλανητικό δίκτυο Τριγώνων φωτός και καλής θέλησης. Χρησιμοποιώντας μια παγκόσμια προσευχή, την Μεγάλη Επίκληση, επικαλούνται το φως και την αγάπη ως μια υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τα Τρίγωνα κατόπιν αιτήματος. Το Δελτίο των Τριγώνων απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης και εκδίδεται τέσσερις φορές κάθε χρόνο στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ελληνική, Ισπανική, Ιταλική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρωσική, Σουηδική, Τσεχική και Φαρσί γλώσσα. Τα Τρίγωνα είναι μια δραστηριότητα του Λούσις Τραστ (Lucis Trust), ενός μη κερδοσκοπικού, εκπαιδευτικού, φιλανθρωπικού ιδρύματος, το οποίο υπάρχει για να προωθήσει τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις.

Sep 23, 2014 | Posted by in ΑΡΘΡΑ | Comments Off on ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Νο 189 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014