ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ArchangelSandalphon

1. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι τρισυπόστατη: Πνεύμα, Ψυχή και Προσωπικότητα.
2. Η Προσωπικότητα είναι τρισυπόστατη: νοητική, συναισθηματική και φυσικό / αιθερική.
3. Το αιθερικό σώμα μέσω της σύνδεσης του με τον πλανήτη και τον ήλιο, απορροφώντας ενέργεια – πράνα, αναζωογονεί και ελέγχει το φυσικό σώμα. Είναι επίσης το όχημα αντανάκλασης των συναισθηματικών, νοητικών και πνευματικών ενεργειών στο φυσικό σώμα.
4. Τα μεγάλα κέντρα είναι σημεία αλληλο-σύνδεσης όλων των πεδίων της ανθρώπινης ύπαρξης.
5. Εργαζόμενοι για την εναρμόνιση της ροής της ενέργειας, ώστε να υπάρχει ελεύθερη ροή της ενέργειας της ψυχής, μέσα και δια μέσω του αιθερικού σώματος, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα όχι μόνο στο φυσικό σώμα αλλά και στις αιτιώδεις περιοχές του αιθερικού, συναισθηματικού και νοητικού σώματος , με σκοπό την επαναφορά της υγείας. (« Όλες οι ασθένειες είναι αποτέλεσμα της αναστολής της ζωής της ψυχής » 1ος Νόμος της Ενεργειακής Θεραπευτικής) .
6. Η θεραπεία μπορεί να επέλθει όταν είναι σε συμφωνία με την Θέληση της Ψυχής. Είναι μια διαδικασία που «επιτρέπουμε» και δεν επιβάλλεται με βία.
7. Η ασθένεια είναι μέρος της διαδικασίας εκμάθησης του καθενός.
8. Η Ενέργεια ακολουθεί την σκέψη.
Τελικά δεν πρέπει να λησμονείται ότι το θεραπευτικό έργο είναι κυκλικό. Η (με τη σκέψη κατευθυνόμενη) πρανική ενέργεια δεν στέλνεται στο ενεργειακό κέντρο και ούτε επιτρέπεται να συσσωρευτεί εκεί. Περνά μέσα από το κέντρο, πρώτα από όλα στο άρρωστο όργανο ή την περιοχή όπου βρίσκεται δυσχέρεια, και έπειτα διώχνεται τελείως από το σώμα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα ξεπλύματος με εξαγνιστικό και τονωτικό αποτέλεσμα.

Ε.Θεραπευτική σελ. 295. Α.Α Μπέιλη.

Ιωάννα Σοφού.