“Ας αναγνωρίσουμε την πραγματική ελευθερία και τότε με τα μάτια της ψυχής ας…… πετάξουμε”.

Screen Shot 2013-09-30 at 3.13.26 μ.μ.

Sep 30, 2013 | Posted by in moto | Comments Off on “Ας αναγνωρίσουμε την πραγματική ελευθερία και τότε με τα μάτια της ψυχής ας…… πετάξουμε”.