ΑΠΟ-ΤΑΥΤΙΣΗ

634655248576810655-energy-of-dance

«Κυριαρχούμαστε από το οτιδήποτε με το οποίο ο εαυτός μας ταυτίζεται. Μπορούμε να κυριαρχήσουμε τα πάντα από τα οποία από-ταυτίζουμε τον εαυτό μας».
Roberto Assagioli
Ιωάννα Σοφού.