ΑΓΑΠΗ

fhk

ΑΓΑΠΗ το έργο τέχνης του Υφαντή που ονομάζεται Ψυχή. Η εξιλέωση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ιωάννα Σοφού