Ένωση της Ιατρικής Επιστήμης και των Ενεργειακών Θεραπειών.

ba55bb0dbd94b6a7dc1e25b0a696586b

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός αναφέρει:
Όταν γίνει δυνατή η κατανόηση της ψυχολογικής βάσης των ασθενειών και η πραγματική τους φύση γίνει δεκτή από τον ορθόδοξο ιατρό, τον χειρούργο, τον ψυχολόγο και τον ιερέα, τότε όλοι αυτοί θα συνεργαστούν στην αναπτυσσόμενη αυτή περιοχή και ό,τι σήμερα ονομάζεται αόριστα «προληπτική ιατρική», θα εκτιμηθεί. Προτιμώ να ορίσω, την φάση αυτή της ιατρικής εφαρμογής σαν οργάνωση των μεθόδων εκείνων μέσω των οποίων οι ασθένειες θα αποφεύγονται.
Με την ανάπτυξη των τεχνικών εκείνων μεθόδων μέσω των οποίων θα προσφέρεται – από την νεαρή ηλικία – ορθή ψυχολογική εκπαίδευση, θα αξιοποιείται ο εσωτερικός πνευματικός άνθρωπος, συνάμα δε θα καταργηθούν και θα αποφεύγονται οι συνθήκες και συνήθειες που σήμερα οδηγούν αναπόφευκτα στην κακή υγεία, στις συμπτωματικές ασθένειες και τελικά στο θάνατο.
Η παραπάνω δήλωση δεν αφορά καμιά από τις θετικές ή θεωρητικές επιστήμες ή εκείνες τις σχολές σκέψεις που διερευνούν κάθε ασθένεια με τη δύναμη της σκέψης. Ενδιαφέρομαι για την άμεση ανάγκη της ορθής ψυχολογικής εκγύμνασης, η οποία βασίζεται στην γνώση της σύστασης του ανθρώπου, στην επιστήμη των επτά ακτίνων, (των δυνάμεων που διέπουν τον άνθρωπο και τον κάνουν αυτό που είναι), και στην Εσωτέρα Αστρολογία. Ενδιαφέρομαι για την εφαρμογή των γνώσεων που ως τώρα θεωρούνται σαν ειδικές και εσωτερικές¨ που αργά προσελκύουν την προσοχή των ανθρώπων και που σημείωσαν μεγάλη πρόοοδο τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Δεν ασχολούμαι με την κατάργηση των ιατρικών νοσηλειών, ούτε και υιοθετώ τους νέους τρόπους θεραπείας – που είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και που όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν στην Ιατρική επιστήμη στο σύνολό της. Από την ένωση των μεθόδων θα επέλθει μια πλουσιότερη και ρευστότερη ιατρική προσέγγιση στο πάσχοντα.
Εσωτέρα Θεραπευτική σελ. 497
Ιωάννα Σοφού.