01-02-03 Δεκ Σεμινάριο Θεραπευτικής Ύπνωσης | Astral Aspera

Oct 17, 2017 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on 01-02-03 Δεκ Σεμινάριο Θεραπευτικής Ύπνωσης | Astral Aspera

Η θεραπευτική Ύπνωση είναι μια διαδικασία απόλυτης συγκέντρωσης του νου και χαλάρωσης του σώματος, μέσα από την οποία , παρακάμπτοντας τον συνειδητό νου (Εγώ) επικοινωνούμε απ ευθείας με το Υποσυνείδητο (Αυτό), δίνοντας κατευθύνσεις, και αναπρογραμματίζοντας μέσα από Υποβολές, τις όποιες φοβικές συμπεριφορές, ψυχολογικές η και ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες κλπ. Μια διαδικασία ευχάριστη , ωστόσο βαθιά θεραπευτική..

12 ΝΟΕΜ Σεμινάριο Κατασκευής Οργονιτών | Astral Aspera

Oct 17, 2017 | Posted by in Σεμινάρια | Comments Off on 12 ΝΟΕΜ Σεμινάριο Κατασκευής Οργονιτών | Astral Aspera
οργον

Συμμετέχοντας στο σεμινάριο, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα μικρά μυστικά της κατασκευής των οργονιτων κάθε μεγέθους, και να φτιάχνετε πλέον τους δικούς σας, για προσωπική χρήση