Σεμινάριο -Πρακτική Εφαρμογή Πνευματική θεραπευτική -Ενεργειακή Ιατρική

Mar 19, 2017 | Posted by in Σεμινάρια | Comments Off on Σεμινάριο -Πρακτική Εφαρμογή Πνευματική θεραπευτική -Ενεργειακή Ιατρική
Energy-Hands-websize

Σεμινάριο -Πρακτική Εφαρμογή

Πνευματική θεραπευτική -Ενεργειακή Ιατρική

Σάββατο 01- 04 – 2017

ΝΕΑ NLP ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Feb 20, 2017 | Posted by in Σεμινάρια | Comments Off on ΝΕΑ NLP ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
BOX

Νέα NLP Σεμινάρια
ΘΕΜΑ: «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ – ΒΡΙΣΚΩ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Κυριακή 12 Μαρτίου
6-8:30μμ