Σεμινάρια Συνδυαστικής Αστρολογίας

Aug 30, 2016 | Posted by in Σεμινάρια | Comments Off on Σεμινάρια Συνδυαστικής Αστρολογίας

                Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος: (εκπαιδευτικό έτος 2016-2017), 21 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 μ.μ ΄΄ Έναρξη Μαθημάτων Συνδυαστικής Αστρολογίας΄΄ : 4 Οκτωβρίου, στις  19.00 μ.μ ΄΄Περιήγηση στον Αστρολογικό Χάρτη΄΄ : 7 Οκτωβρίου, στις 19.00 – 21.00 μ.μ ΄΄Βασικά Κλειδιά Ερμηνείας΄΄: 4 Νοεμβρίου, στις 19.00- 21.00 μ.μ   Εισηγήτρια  Κων/να Βλαχοπούλου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ NLP

Aug 22, 2016 | Posted by in Uncategorized, Σεμινάρια | Comments Off on ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ NLP
nlp pix

Όλες οι διαλέξεις έχουν θεωρία και βιωματική άσκηση για καλύτερη κατανόηση ενώ παρατηρούμε και αφ εταίρου ενώ συμμετέχουμε..

Ο Άθλος του Ηρακλή στους Διδύμους

May 13, 2016 | Posted by in Σεμινάρια | Comments Off on Ο Άθλος του Ηρακλή στους Διδύμους
gemini_icon_by_duskbrony-d3kxj0f

Ο τρίτος άθλος στο ζώδιο των Διδύμων, αφορά κυρίως το έργο δράσης του ζηλωτή στο φυσικό πεδίο, καθώς κατανοεί τον εαυτό του……